Mu’awiyahs svar till Imam Hassans(A) brev

”På samma sätt som Abu Bakr, på grund av sin erfarenhet och expertis tog kalifatet från Imam Ali(A), är jag mer värdig än dig och har mer erfarenhet. Det är bättre att du blir min följare så att du kan erhålla kalifatet efter min död, och jag kommer att ge dig Iraks inkomster.”

Mu’awiyah förnekade inte bara trohetseden och således vände ansiktet ifrån det, utan han skickade även spioner till Kufa för att mörda Imam Hassan(A). Således tvingades Imam Hassan(A) att bära bepansrad rustning under sina kläder innan han gick till bön. Då en av Mu’awiyahs agenter sköt en pil mot honom gav pilen ingen åverkan på grund av denna rustning och Imamen(A) förblev således oskadd.