Varför accepterade Imam Hassan(A) vapenvilan?

De våghalsiga Khawarij och Imam Hassans(A) svekfulla kompanjoner, gjorde det oundvikligt för Imam Hassan(A) att acceptera fredsfördraget med Mu’awiyah. Men en vapenvila innebar inte att han fogade och anslöt sig till Mu’awiyah, och således samtyckte till hans hemska och brutala handlingar.  Det innebar enbart att skapa en ”icke-krigs” pakt med Mu’awiyah under en viss period. Om Mu’awiyah hade segrat, skulle han ha krossat och eliminerat allt hopp för Islam och således krossat Islams grund och mördat alla troende muslimer.
Dessutom, sökte det Romerska riket ett tillfälle att attackera det Islamiska riket, och denna gemensamma skillnad mellan muslimerna var det bästa tillfället för något sådant.

Således sade Imam Hassan(A), brinnande av smärta, till sina otrogna och svekfulla vänner: ”Jag visste att ni skulle använda list och slughet, en grupp som varken känner skam eller har någon religion, har utan villkor slutit sig till Mu’awiyah. Ve över er, vid Gud, Mu’awiyah kommer inte att fullfölja sina åtaganden. Jag ville upprätta den rätta religionen, men ni ville inte stödja mig. Ni slog in på vägen av stridighet och motsättning, och var oärliga mot mig, vilket tvingade mig att gå med på detta fredsavtal. Vid Gud, om jag hade följeslagare och hjälpare skulle jag inte ha lämnat över ämbetet till Mu’awiyah, då jag anser Khalifatet vara förbjudet för Umayyaddynastin. Ni kommer snart att få smaka på Mu’awiyahs bitterhet, dag såväl som natt.”

Efter detta blev Imam Hassan(A) tvungen att ingå ett fredsavtal med Mu’awiyah, och skrev ett brev till honom där det stod: ”Jag önskade återupprätta det rättmätiga, få ett slut på egenkärleken och upprätta Guds styre och Profetens(S) sunnah, men folket samtyckte inte och förenade sig inte med mig. Nu sluter jag fred med dig genom de villkor, som jag vet att du inte kommer att foga dig efter. Men inom kort kommer du att få ångra dig, men då kommer det vara en tid som inte är till din fördel.”

Sedan sände han sin kusin, Abdullah ibn Harris, för att möta Mu’awiyah för att denne skulle förbinda sig till villkoren, som han presenterade efter att ha förhandlat med honom, och skriva under överenskommelsen, och fredsavtalet.