Category Archives: Utmärkande egenskaper Imam Askari(A)

Hans generösa uppträdande mot de fattiga

Poeten Abu Yousef berättar: Mitt hårda liv ihop med min sons födsel i mitt fattiga tillvaro fick mig att skriva en vädjan till Abbasid för att be om ekonomisk hjälp, men jag blev avvisad. Jag blev besviken och mindes den heliga Profetens(S) ättling Imam Hassan al-Askari(A). Jag begav mig till honom, men jag tvekade i […]

Hans kunskap av dolda ting

Ismail berättar: ”Jag stod och vakade över gatan som vår 11:e Imam Hassan al-Askari(A) skulle passera, så att jag skulle kunna hejda honom när han gick förbi för att be om hans hjälp”. Strax innan detta hade jag gömt undan 200 guldmynt för min framtida försörjning. Vid det tillfället då jag var borta i mina […]

Generositet gentemot sina fiender

Det har berättats att Abbasidkalifen Al-Mu’tamid, som regerade under större delen av Imam Askaris liv, hade anlitat en spion som skulle hålla ett öga på Imamen(A). En dag skickade en av Imam Askaris(A) anhängare några granatäpplen till Imamen(A), som en gåva. Granatäpplena placerades framför Imamen(A) och spionen som råkade vara närvarande vid det tillfället kunde […]

Mänskliga rättigheter

Imam Hassan Askari(A) sade: ”De bästa människorna hos Gud är de som känner till sina bröders rättigheter mer än någon annan och anstränger sig mest för att utföra deras plikter gentemot varandra. Och den som är ödmjuk gentemot sina bröder, kommer vara bland Seddiqin (de sannfärdiga) och denne kommer att anses vara en sann Shia […]

Ära eller skam?

För att erhålla kunskap om en tro eller religion så måste man vara medveten om dess grunder eller praktiska handlingar. Shia rättsskolans grunder talar om kunskap i dess urspring, resongemang, sanning, grundpelarna och dess grundläggande tankar. Däremot kan dess betoning och rekommendationer angående uppträdande och handlingar definiera en livsprogram. Det finns många traditioner i inom […]

Frälsningens budskap

O Herre! vem behöver jag då jag har Dig, och hur vackert är det att ha förhoppning i Dig och vara besviken gentemot andra. Du sade: ”Be till Mig, så skall Jag besvara er [bön]” (Den heliga Koranen 40:60) Jag hörde Din kallelse och kom till Dig. Ibland då jag kämpar hårt i olydnadens träsk […]

Hyckleri

”Den värsta typen av människa är hycklaren och den oärliga” (Imam Hassan Askari(A)[1]. Hyckleri, eller i andra uttryck en person med två ansikten, innebär ett tillstånd som inte är förenligt mellan uppträdandet och de innerliga känslorna. Vissa är väldigt duktiga på att använda sig av detta knep, bättre än andra levande varelser. Det är ett […]

Rådgivningens konst

Imam Hassan Askari(A) säger: ”Den som rättar sin broder privat har smyckat honom. Och den som rättar sin broder öppet har gjort honom ökänd och beryktad.” Den som har goda intentioner mot sin broder måste fungera som en spegel. Spegeln visar tittarens svagheter och gör det ärligt. Svagheten visas som den är, varken större eller […]