Category Archives: Imam Baqir(A)

Uppförande och moral

Allah(SWT) skulle aldrig tillsätta en person till Ledarskapet (Imamat) och göra denna person till Sitt definitiva bevis bland människorna, om inte denna person förtjänat positionen. Och en person som genom sina dygder var perfekt. Denna persons uttalanden och handlingar ska även de vara perfekta. En sådan person skulle inte säga något annat än sanningen, och […]

Att tjäna Islam

I dessa dagar studerar historiker Ahl al-Baits(A) liv blott från den begränsade aspekten av deras personliga liv och även utan kontext av deras tid. Å andra sidan studerar vissa Ahl al-Baits(A) liv från en politisk synvinkel och utvärderar deras roll i det avseendet. Dessa personer ser också kunskapen och dyrkan hos Ahl al-Bait(A) genom de […]

En av Paradisets män

Kärlek är en av människolivets oskiljaktiga ingredienser; vi älskar alla några personer och uttrycker vår kärlek för dem, medan vi undviker andra och åtskiljer oss från dem. Men vad är kriterierna som styr valet av vänner och fiender? Hur kan vi veta vad sann kärlek och hat är och mot vem det skall uttryckas? Hakam […]

Judarna och Isra’ilyiat

Judar var bland de farligaste grupperna som levde under Imamernas(A) tid i den dåvarande islamiska världen och som hade ett uppseendeväckande inflytande på den islamiska kulturen. Vissa rabbiner som hade konverterat till Islam och andra som fortfarande höll kvar vid sin judiska tro spred sig i den islamiska nationen och de blev ideologiska referenser för […]

En tillfällig boning

Jabir återberättar: ”En dag kom Imam Baqir(A) ut och sade: ”O Jabir, vid Allah(SWT) så har hela natten passerat medan jag har grämt mig och mitt hjärta har varit taget av det.” Jag frågade: ”Vad är det som gör dig sorgsen och vad är det som ditt hjärta är taget av? Må Allah(SWT) offra mig […]

Tre reaktioner vid tre tillfällen

Under vår livstid kan vi ibland möta situationer där våra dolda drag visar sig och presenterar sig själva. Tillfredsställelse, ilska och makt är bland de faktorer som formar denna erfarenhet och ens tillstånd reflekterar den inre personligheten och nivån som den är byggt på. Den som lever i ett tillstånd av tillfredsställelse kan frestas att […]

Den gudomliga kunskapens källa

Abdullah Ibn Nafe’ var en välkänd ledare bland Khawarij och en hårdför fiende till Amir al-Momenin(A) och hans familj. Han brukade ofta säga: ”Om jag helt säkert kände till existensen av en person som man kunde nå med häst och som kunde bevisa för mig att Ali Ibn Abi Talib dödade människorna i Nahrawan rättvist, […]

Traditioner

Det finns många rapporter om Imamens kvalitéer och olika prestationer, vi kommer dock att nämna det som är tillräckligt för vår målsättning, om Gud vill. Al-Sharif Abu Mohammad al Hassan bin Mohammad informerade mig: Min farfar/morfar Yahya bin al-Hassan sa till mig: Mohammad bin al-Qasim al-Shaybam sa till oss: Abd al-Rahman bin Salih al-Azdi berättade för […]

Islamiska mynt

Under den femte Imamens (Imam Baqir(A)) tid använde muslimerna romerska mynt. Roms kejsare bestämde sig för att ge ut nya romerska mynt som skulle ha negativa saker om Islam präglade på dem. Den muslimske kungen Waleed visste inte vad han skulle göra eftersom mynten behövde användas, men han ville inte använda mynt som hade negativa […]