Gud ger styrka

En dag kom en man till Imam Baqir(A) ställde en mycket intressant fråga.

Mannen: Tala gärna om för mig hur mycket styrka Allah(SWT) gett oss människor? Är det som så att Allah(SWT) gett oss absolut makt, ingen makt alls eller begränsad makt?

Imam Baqir(A): Ställ dig upp. Mannen ställde sig upp. Nu, stå på ett ben. Mannen stod på ett ben.

Imam Baqir(A): Nu, håll ditt andra ben i luften också.

Mannen: Det kan jag inte göra, jag kommer att ramla ner.

Imam Baqir(A): Allah(SWT) har gett dig så här mycket makt. Du har inte fått absolut makt och du är inte heller maktlös.