Uppförande och moral

Allah(SWT) skulle aldrig tillsätta en person till Ledarskapet (Imamat) och göra denna person till Sitt definitiva bevis bland människorna, om inte denna person förtjänat positionen. Och en person som genom sina dygder var perfekt. Denna persons uttalanden och handlingar ska även de vara perfekta. En sådan person skulle inte säga något annat än sanningen, och inte göra något annat än gott…

Likt sina förfäder är Imam Baqir(A), shiiternas femte Imam, ett perfekt exempel vad gäller uppförande och andra moraliska aspekter. I sitt beteende mot andra människor var han så ödmjuk och dygdig att han(A) brukade förbi se människornas tillkortakommanden så mycket som möjligt. Denna egenskap hos Imamen(A) lämnade djupa spår i folks hjärtan. Följande berättelse visar klart och tydligt denna magnifika egenskap:

En kristen man, som ämnade göra narr av Imam Baqir(A), ändrade ordet Baqir (klyvare/öppnare av kunskap) till Baqr(ko) och tilltalade Imam Baqir(A) förolämpande. Utan att visa några som helst tecken på ilska eller sorg svarade Imamen(A): ” Nej, jag är inte Baqr, jag är Baqir”.

Den kristne fortsatte: ”Du är son till en kvinna som var en kock”.

Imam Baqir(A): ”Det var hennes karriär. Det är inget att skämmas för.”

Den kristne: ”Din mor var svart, oförskämd och ohyfsad.

Imam Baqir(A): Om det du anklagar min mor för, är sant, ber jag Allah(SWT) att förlåta hennes synder. Och om det är falskt, ber jag Allah(SWT) att förlåta dig för dina anklagelser och lögner. Imamens(A) tålamod var nog för den kristne att bli attraherad av islam. Han blev senare muslim.