Islamiska mynt

Under den femte Imamens (Imam Baqir(A)) tid använde muslimerna romerska mynt. Roms kejsare bestämde sig för att ge ut nya romerska mynt som skulle ha negativa saker om Islam präglade på dem.

Den muslimske kungen Waleed visste inte vad han skulle göra eftersom mynten behövde användas, men han ville inte använda mynt som hade negativa saker om Islam präglade på dem. Waleed bestämde sig för att fråga den femte Imamen(A) om vad han skulle göra. Imam Baqir(A) föreslog att Waleed skulle låta prägla egna mynt som muslimerna skulle kunna använda från och med då. Imam Baqir (A) sa att mynten bör ha skrivet på den ena sidan ”La Ilaha Illallah”( Det fnns ingen gud utom Allah) och på den andra sidan ”Mohammad Rasul Allah”(Mohammad är Allahs profet). Waleed höll med om att detta var en utmärkt idé och mynten tillverkades.