En tillfällig boning

Jabir återberättar: ”En dag kom Imam Baqir(A) ut och sade: ”O Jabir, vid Allah(SWT) så har hela natten passerat medan jag har grämt mig och mitt hjärta har varit taget av det.”

Jag frågade: ”Vad är det som gör dig sorgsen och vad är det som ditt hjärta är taget av? Må Allah(SWT) offra mig för dig. Är det för världen?”

Imam(A) svarade:

”Nej Jabir, det är smärtan över omsorgen av livet efter döden. Den vars hjärta är ockuperad med trons rena verklighet kommer att vara långt bort från världsliga skönheter. Den här världens skönheter är endast lek och nöje. Den slutliga boningen är det sanna livet.

O Jabir, den troende skall inte förlita sig på och luta sig gentemot den här världens skönheter. Du bör veta att de som springer efter världsliga intressen är ouppmärksamma, arroganta och ignoranta människor medan den som söker efter nästa liv är de troende som är praktiserande och fromma. Det är kunskapen, förståelsen, reflektionen, lektionernas och testernas folk. De blir aldrig trötta på att åminnas Allah(SWT).

Du bör veta Jabir de verkligen rika är de fromma. De nöjer sig med det minimala världsliga ändamålen. Deras börda är ljus. De påminner dig om du glömmer om välgörenhet och hjälper dig att göra det. De har förskjutit sina luster och begär och föredrar dyrkan till sin Herre. De letade efter välgörenhetens bana och lojalitet till Allahs lärjeungar; därefter älskades dem, söktes och följdes dem av dessa personer.

Betrakta den här världen som en inkvartering där du vistas endast en timma och sedan skall du lämna eller om en rikedom som du har drömt om och som gjort dig glad, men när du vaknade upp så fanns inget.

O Jabir, behåll dessa frågor och svar som handlar om religionen och Herrens ord av visdom som har överlämnat till dig. Erbjud dig själv råd och titta på det företräde som du har gett till Allah(SWT) i ditt liv. På samma sätt kommer du att finna din position hos Honom när du återvänder till Honom.

Se ifall du har ett annat perspektiv på världen än den jag har förklarat för dig (och om så, bör du veta att du är i en dålig och farlig situation), du bör genast röra dig gentemot den situation som tillfredsställer Allah(SWT)[1]. Det händer att någon får vad de önskar av de världsliga ändamålen men det blir en källa av olycka och missöde för honom. På samma sätt händer det att någon ogillar en sak som kommer från världen men när han får det så blir det en källa av frälsning för honom.”


(Ovan är ett urval taget från ”Tuhaf ul-Uqoul an Aal ir-Rasoul” som sammanställts av Ibn Shu’ba al-Harrani; översatt av Badr Shahin)

Fotnoter:

[1]. I en tolkning av den här återberättelsen har den numera bortlidne Ayatollah Faiz Kashani sagt följande: ”Detta betyder att om den här världen i dina ögon skilde sig från den som jag beskrev och du har intresse i det så bör du lämna för en inkvartering som tillfredsställer din Herre. Med andra ord, även om din kropp är i den här världen så bör din själ rotera runt nästa liv. Du bör söka Allahs tillfredsställelse och frälsning från helvetet tills din död.”
(Wafi, vol 4, .s 396)