Tre reaktioner vid tre tillfällen

Under vår livstid kan vi ibland möta situationer där våra dolda drag visar sig och presenterar sig själva. Tillfredsställelse, ilska och makt är bland de faktorer som formar denna erfarenhet och ens tillstånd reflekterar den inre personligheten och nivån som den är byggt på.

Den som lever i ett tillstånd av tillfredsställelse kan frestas att begå en synd på grund av överskott av upprymdhet och förtjusning. Men om han har byggt sin personlighet på djupet så kommer han att känna igen gränsen mellan lydnad och synder; en sådan person kommer inte att synda eller luta åt synder.

En ilsken persontyp kan ibland använd en dålig eller oschysst språkbruk mot andra men senare ångrar han sina ord och handlingar. Dock kommer den som byggt upp sin personlighet inte att förlora sitt temperament när denne blir arg och han kommer inte heller att tala eller ta ett orättvist beslut.

Den som besitter makt dras också ibland iväg av makten och auktoriteten och vänder sig orättvist gentemot andra men om han har byggt upp sin personlighet så kommer han att titta på makten som en tillfällig prövning och han kommer inte bryta mot rättvisans regler.

Den troende som begriper Allah(Swt) och Domedagen och är medveten om utgången för syndfulla handlingar kommer varken luta sig mot synder vid tillfredsställande tider eller att säga orättvisa saker under perioder av ilska och inte heller kommer han att missbruka sitt inflytande under perioder då han har makt och position.
Imam Mohammad Baqir(A) pekar mot detta ämne när han förklarar den troendes uppträdande under perioder av tillfredsställelse, ilska eller makt:

Den troende är den som inte lutar sig mot synder och illdåd när han är tillfredsställd; och han kommer inte att vända sig ifrån det rättvisa ordet även när han är arg; och om han får makt så kommer han inte att bli orättvis och göra anspråk på vad som inte är hans rätt”[1].


(Ovan är taget från ”40 hadith from Imam Baqir (PBUH)” av Jawad Muhaddithi)

Fotnoter:
[1]. Wasa’il al-Shia, vol. 11, s. 149