En av Paradisets män

Kärlek är en av människolivets oskiljaktiga ingredienser; vi älskar alla några personer och uttrycker vår kärlek för dem, medan vi undviker andra och åtskiljer oss från dem. Men vad är kriterierna som styr valet av vänner och fiender? Hur kan vi veta vad sann kärlek och hat är och mot vem det skall uttryckas?
Hakam Ibn Utaybah, en av Imam Baqirs(A) följeslagare, återberättar följande historia.

En dag satt vi med Imam Baqir(A) oh rummet var fullt med människor. Vid det här laget kom en gammal man med en stav in i rummet. Han väntade vid dörren och sade: ”Frid vara över dig O son till Allahs Budbärare!” Imam Baqir(A) besvarade hans hälsning.

Sedan hälsade den gamle mannen på resten och de besvarade hans hälsning. Efter det vände han sig till Imam(A) med följande ord: ”O son till Allahs Budbärare! Låt mig sätta mig bredvid dig.”

Sedan fortsatte han och sade: ”Jag svär vid Allah att jag älskar dig; och jag älskar dina vänner och min kärlek gentemot dig och dina vänner är inte på grund av girighet. Jag svär vid Allah att jag hatar dina fiender och undviker dem; och jag tar Allah som mitt vittne till att detta hat och fientlighet inte är på grund av personlig agg mot dem. Jag anser att det du anser vara tillåtet vara tillåtet och allt som du anser vara förbjudet som förbjudet; jag väntar på återkomsten (Faraj) för din familj. O son till Allahs Budbärare! Finns det något hopp för min frälsning?”

Imam Baqir(A) svarade: ”Kom närmare! Kom närmare!” Imamen(A) satte mannen bredvid sig och sade följande till honom:

”O herrn! En person ställde samma fråga till min far Ali Ibn Hossein(A). Min far svarade genom att säga: ”Om du dör i detta tillstånd så kommer du att träffa Allahs Budbärare(S), Ali(A), Hassan(A), Hossein(A) och Ali Ibn Hossein(A); ditt hjärta kommer att finna tröst och du kommer att finna lugn; du kommer att vara tillfreds och dina ögon kommer att lysa upp. När ditt liv når hit (han pekade mot nacken), så kommer du att träffa änglarna som är ansvariga för att registrera dina handlingar med lättnad och behag. Utöver detta kommer vissa ting att inträffa i ditt liv som kommer att lysa upp dina ögon och du kommer att vara med oss i en värdig position”.

Den gamle mannen blev så förtjust efter att ha hört om sin position att han ville att Imam(A) skulle upprepa det han sagt. Således sade han: ”O son till Allahs Budbärare! Vad sa du?”

Imam Baqir(A) upprepade sitt uttalande. Sedan sade mannen: ”Allah är stor! O Aba Ja’far! Om jag dör så kommer jag att träffa Allahs Budbärare(S), Ali(A), Hassan(A), Hossein(A) och Ali Ibn Hossein(A)? Mitt hjärta kommer att finna tröst, mina ögon kommer att lysa upp och jag kommer att vara tillfreds? Jag kommer att möta änglarna som är ansvariga för att registrera mina handlingar med lättnad och behag och jag kommer att vara med er i en värdig position?”

Han sade dessa ord och började gråta högt och efter ett tag sade han farväl och lämnade rummet.

Imam Baqir(A) fortsatte att titta på mannen med en speciell uppmärksamhet så länge som han var synlig. När mannen hade gått vände han sig mot folket och sade: ”Den som önskar se en man från Paradiset bör titta på den här mannen[1]”.

Sannerligen är det som Imam Baqir(A) har lärt oss, dessa två stora egendomar som varje person har, nämligen kärlek och hat, blir endast värdefullt när de är i enlighet med de Gudomliga principerna och de logiska kriterierna, inte världsliga intentioner. Så hur använder vi vår kärlek och hat och vad byter vi ut dem mot?


(Ovan är ett urval tagen från ”The practical lifestyle of the Ahl al-Bait(A), Imam Baqir(A)” av Seyyed Kadhim Arfa’)

Fotnoter:

[1]. al-Kafi, vol 8, s. 77-78