Category Archives: I Profetens(S) fötspår

Husarrest

Imam Ali(A) klargjorde för Abu Bakr att han inte tänkte svära honom någon trohetsed som al-Ansar och Muhajirin hade gjort. Han var den förste muslimen, Profetens(S) bror och porten till kunskapens stad, han hade samma position till Profeten(S) som Harun(A) hade till Moses(A). Profetens(S) farbror, al-Abbas, kom till Imam Ali(A), tog hans hand och sade […]

Profetens(S) bortgång

Det var dags för Profeten(S) att lämna denna värld och förenas med de övriga profeterna. Dödsängeln kom ner för att föra hans själ till Herren. Fatima Zahra(A) greps av rädsla och förtvivlan då sanningens ögonblick var inne. Fatima Zahra(A) sade: ”Far! Har han (dödsängeln) slutligen kommit för att beröva livet av den siste Budbäraren(S)? Skall […]

Imam Alis (A) sista testamente till sina söner

  Imam Alis(A) sista testamente till sina söner Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A) efter bin Muljims dödliga attack: ”Mitt råd till er är att ständigt vara medvetna om Allah(SWT) och vara starka i er tro. Önska er inte denna värld och låt er inte luras av den. Känn ingen sorg över att förlora något i […]

Ett smärtsamt farväl och återförening med den Älskade Budbäraren

  Efter det dödliga slaget föll Imam Ali(A) i medvetslöshet flera gånger under långa perioder. En gång när han återfick medvetandet tittade han på var och en av sina familjemedlemmar och sade: ”Må Allah(SWT) välsigna er alla”. Han svettades kraftigt och upprepade trosbekännelsen och prisandet av Allah(SWT). Mot slutet vände han sig mot Qibla, och […]

Mördaren och hans motiv

Vem var Abdulrahman Ibn Muljim och varför mördade han Imam Ali(A)? Han kom ursprungligen från Yemen och sändes av Yemens guvernör tillsammans med tio andra personer för att bevisa sin lojalitet till Imam Ali(A). Han stannade därefter i Kufa. När Imam Ali(A) förberedde sin armé för att slåss vid slaget i Nahrawan gick Ibn Muljim med i […]

Imam Ali(A) svär inte trohet till Abu Bakr

Imam Ali(A) klargjorde för Abu Bakr att han inte tänkte svära honom någon trohetsed som Ansar och Muhajirin hade gjort. Han var den förste muslimen, Profetens(S) bror och porten till kunskapens stad, han hade samma position till Profeten(S) som Aron(A) hade till Moses(A).   Profetens(S) farbror, al-Abbas, kom till Imam Ali(A), tog hans hand och sade […]

Sammanträdet vid Saqifa

Det existerar ingen skadligare och farligare händelse i Islams historia än det som hände vid Saqifa. Det var början till den muslimska nationens splittring och missämja som råder fram till idag. Vid Saqifa tog man endast hänsyn till det personliga intresset, [medan] den muslimska nationens intressen och välbefinnande åsidosattes helt. Makten kom i Umayyadernas händer […]