Mördaren och hans motiv

Vem var Abdulrahman Ibn Muljim och varför mördade han Imam Ali(A)? Han kom ursprungligen från Yemen och sändes av Yemens guvernör tillsammans med tio andra personer för att bevisa sin lojalitet till Imam Ali(A). Han stannade därefter i Kufa. När Imam Ali(A) förberedde sin armé för att slåss vid slaget i Nahrawan gick Ibn Muljim med i armén och krigade med stort mod. På vägen tillbaka frågade han Imam Ali(A) om han kunde gå före trupperna och meddela folket i Kufa de goda nyheterna om Imam Alis(A) seger. Imam Ali(A) beviljade honom detta och Ibn Muljin red till Kufa och vandrade på gatorna och berättade för alla om den definitiva segern.
När han passerade genom Tamim’s kvarter hörde en kvinna honom. Denna kvinna hette Fataam bint S. Bint Aouf och hon var känd för sin skönhet. Hon bad honom att komma in en stund för att hon ville ha nyheter om sin familj. Fataams familj var bland Kharjiterna och Imam Ali(A) hade dödat många av dessa i det senaste slaget, bland annat Fataams pappa, broder och farbror.

När Fataam hörde detta började hon gråta och sörja dem. Sedan sade hon följande till Ibn Muljim:”Finns det ingen som kan hämnas min familj? Den som gör detta ska få alla mina rikedomar och min skönhet”. Ibn Muljim sympatiserade med henne och frågade om hon skulle vilja gifta sig med honom om han skulle kunna hämnas hennes familj. När hon hörde detta sade hon att villkoret för att hon skulle gifta sig med honom var att han skulle döda Imam Ali(A): ”Om du vill ha denna rikedom och skönhet, ser jag inget som kan hindra dig från att döda Imam Ali(A). Du är varken bättre eller mer from än de som ägnade sig åt att be och fasta, men när de såg att Imam Ali(A) började döda muslimer utan någon anledning stred de mot honom och detta fick dem att bli orättvist dödade av Imamen(A)”. Ibn Muljim sade: ”Du har underminerat min tro och låtit tvekan att tränga sig djupt in i mitt hjärta”.

På så sätt blev han en av Kharijiterna, en av dem som trodde att det var deras uppgift att döda Imam Ali(A), Muawiyah samt Amr al-As för att göra det möjligt för folket att välja en ny ledare. Han kom överens med två andra kharijiter om att de skulle mörda alla tre. Dock misslyckades de två andra och endast Ibn Muljim lyckades döda Imam Ali(A).