Imam Alis (A) sista testamente till sina söner

 

Imam Alis(A) sista testamente till sina söner Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A) efter bin Muljims dödliga attack:

”Mitt råd till er är att ständigt vara medvetna om Allah(SWT) och vara starka i er tro. Önska er inte denna värld och låt er inte luras av den. Känn ingen sorg över att förlora något i den. Sprid sanningen, arbeta för livet efter detta, stå emot förtryckaren och stöd den förtryckte. Frukta Gud i frågor som berör de föräldralösa. Frukta Gud i relationen med era grannar. Håll fast vid Koranen. Fortsätt i kampen för Allah(SWT) med era pengar, liv och tal. Jag råder er, alla mina barn, mina anhöriga och alla som nås av detta budskap, att ständigt vara medvetna om Allah(SWT),
Att avlägsna och undvika era olikheter och meningsskiljaktigheter och stärka era band. Jag har hört er morfar, frid vare med honom, säga: ’Att komma över era olikheter väger mer än alla böner och all fasta’

”Frukta Allah(SWT) i alla frågor som berör föräldralösa barn. Var uppmärksamma över deras försörjning och glöm inte deras bästa när ni tänker på ert.”
”Frukta Allah(SWT) i relation till era grannar.

Er Profet(S) talade ofta om vikten av att behandla dem väl till den graden att vi trodde att han skulle ge dem arvsrätt.”
”Håll fast vid Koranen. Ingen borde överträffa er iver efter den, och ingen borde överträffa er uppriktighet i att implementera den”
”Frukta Allah(SWT) i relation till era böner. De är pelaren i er religion.”
”Frukta Allah (SWT) i relation till Hans Heliga Hus. Överge inte det så länge ni lever. Om ni gör det så har ni övergett er värdighet.”
”Fortsätt i kampen för Allah(SWT) med era pengar, liv och tal.”
”Uppehåll kommunikationen och utbytet av åsikter mellan er. Akta er för splittring och fiendskap. Upphör inte med att påbjuda det goda och förbjuda det onda. Om ni gör detta, kommer den sämsta av er att bli er ledare och ni kommer att be till Allah(SWT) utan att få svar. O Abdul Muttalibs barn! Spill inte muslimernas blod av anledningen att Imamen(A) har blivit mördad! Endast mördaren bör bli straffad.”
”Om jag dör på grund av hans slag, döda honom med ett likadant slag. Skända inte hans kropp. Jag har hört Profeten(S), frid vare med honom, säga: ’Skända inte ens en sjuk hunds kropp.'”