Hans sista testamente

 

Efter angreppet mot honom och det dödliga slaget från bin Muljim framförde Imam Ali(A) följande till Imam Hassan och Imam Hossein(A). ”Mitt råd till er är att ständigt vara medvetna om Allah(SWT) och vara starka i er tro. Önska er inte denna värld och låt er inte luras av den. Känn ingen sorg över att förlora något i den. Sprid sanningen, arbeta för livet efter detta, stå emot förtryckaren och stöd den förtryckte. Frukta Gud i frågor som berör de föräldralösa. Frukta Gud i relationen med era grannar. Håll fast vid Koranen. Fortsätt i kampen för Allah(SWT) med era pengar, liv och tal.”