Category Archives: I Profetens(S) fötspår

En rättsstat

En dag under Imam Alis(A) styre i Kufa så försvann hans utrustning. Efter ett tag hittades den hos en kristen man. Imam Amir al-mo’menin(A) som var den som styrde samfundet då, tog den kristna mannen till domaren och sade att utrustning var hans och att han ville ha tillbaka det. Han sade: ”Denna utrustning är […]

Jamalslaget (Kamelslaget)

Jamalslaget (Kamelslaget) En armé marscherade till Basra, Irak. De avvisade härskaren, skar av hans skägg och de stal även statskassan. Imam Ali(A) begav sig till Basra för att uppmana folket att kämpa tillsammans mot rebellerna. Kufas guvernör [som hade blivit utnämnd av Uthman] var Abu Musa Ash’ari, som försökte få folk mot Imam Ali(A) i […]

I Profetens(S) fotspår

Under Profetens(S) sista timmar, sista andetag och vid hans bortgång omgav inga andra hans dödsbädd än hans Ahl al-Bait(A). Efter att Profeten(S) nekades bläck och skinnstycket som han bad om för att skriva sitt slutliga testamente på, skingrades sig många och bara Imam Ali(A) och Fatima Zahra(A), Imam Hassan(A) och Imam Hossein(S) samt några få […]

De fyra första kaliferna

Efter Profetens(S) död skulle en kalif utses för att föra Profetens(S) uppdrag vidare. Eftersom Imamat är ett andligt såväl som världsligt ämbete har Shia-muslimerna alltifrån början trott på den gudomliga rätten, där Imamen(A) skulle utses av Profeten(S) själv och Profeten(S) gjorde i själva verket också detta före sin död, vid Ghadir Khum. Det är otänkbart […]