Category Archives: I Profetens(S) fötspår

Jamalslaget (Kamelslaget)

Jamalslaget (Kamelslaget) En armé marscherade till Basra, Irak. De avvisade härskaren, skar av hans skägg och de stal även statskassan. Imam Ali(A) begav sig till Basra för att uppmana folket att kämpa tillsammans mot rebellerna. Kufas guvernör [som hade blivit utnämnd av Uthman] var Abu Musa Ash’ari, som försökte få folk mot Imam Ali(A) i […]

I Profetens(S) fotspår

Under Profetens(S) sista timmar, sista andetag och vid hans bortgång omgav inga andra hans dödsbädd än hans Ahl al-Bait(A). Efter att Profeten(S) nekades bläck och skinnstycket som han bad om för att skriva sitt slutliga testamente på, skingrades sig många och bara Imam Ali(A) och Fatima Zahra(A), Imam Hassan(A) och Imam Hossein(S) samt några få […]

Motsåndsfaktorer mot Imam Ali(A)

Den konflikt och delning inom folkgrupper som inträffades efter valet av Imam Ali(A) som ledare över muslimerna var oträffbar och detta hände inte heller under de tre tidigare kalifernas tid. Även om den första kalifen, då han valdes, möttes av konflikter och motstånd från den gruppen som tyckte att ledarskap är en befattning som skall […]

Slaget om Islam vid Nahrawan

Efter det otillfredsställande slutet av slaget vid Siffin, återvände Imam Ali(A) med sin armé till Kufa den 13:e Safar, år 37 e.H. Under avmarschen höll sig en grupp på 12,000 män på avstånd från större delen av armén. Gruppen var rasande över hur saker och ting hade avslutats vid Siffin. Dessa var Kharjiterna (kharjit innebär […]

Slaget om Islam vid Siffin

Efter att slaget vid Jamal var över, återvände Imam Ali(A) från Basra till Kufa under Rajab månad, år 36 e.H. (efter Hijrah – Profetens(S) utvandring från Mecka till Medina). Han beslutade sig för att flytta huvudstaden i sitt rike från Medina till Kufa eftersom den var mer centralt placerad i det muslimska riket, och således […]

Imam Alis(A) karaktär under samtidens omständigheter

Det var inte något som var normalt för Kufas befolkning när de såg deras kalif komma springande från sitt hem mot predikstolen i Masjid-e-Kufa, på ett sätt som ingen sett honom tidigare. Hans mantel strök med marken och han sprang förtvivlat. Sedan när han nådde predikstolen, sade han att han erhållit nyheter om att en […]

De fyra första kaliferna

Efter Profetens(S) död skulle en kalif utses för att föra Profetens(S) uppdrag vidare. Eftersom Imamat är ett andligt såväl som världsligt ämbete har Shia-muslimerna alltifrån början trott på den gudomliga rätten, där Imamen(A) skulle utses av Profeten(S) själv och Profeten(S) gjorde i själva verket också detta före sin död, vid Ghadir Khum. Det är otänkbart […]