Category Archives: I Profetens(S) fötspår

Längtan efter martyrskap

I Islams tidiga dagar hade många muslimer en speciell sinnesstämning som man kan beskriva som en längtan efter martyrskap. Imam Ali(A) var den mest framträdande av dessa. ”TROR människorna att de efter att ha förklarat ”Vi tror” skall lämnas i fred utan att få utstå prövningar.” (den heliga Koranen 29:1) När versen uppenbarades frågade jag […]