Ett smärtsamt farväl och återförening med den Älskade Budbäraren

 

Efter det dödliga slaget föll Imam Ali(A) i medvetslöshet flera gånger under långa perioder. En gång när han återfick medvetandet tittade han på var och en av sina familjemedlemmar och sade: ”Må Allah(SWT) välsigna er alla”. Han svettades kraftigt och upprepade trosbekännelsen och prisandet av Allah(SWT). Mot slutet vände han sig mot Qibla, och sträckte upp händerna och sade: ”Det finns ingen Gud utom Allah(SWT) och Profeten Mohammad(S) är Hans profet”. Med dessa ord lämnade han denna värld.  Och livet för den bäste av Allahs(SWT) skapelser efter Profeten(S) slutade.
Ett liv som han tillägnade åt kampen för Allahs(SWT) skull, att hjälpa de förtryckta och upprätta rättvisan. Ett liv som är en symbol för alla ädla runtom i värden och en lysande symbol för den mänskliga perfektionen genom historien.