Author Archives: ehsan

Förevigad i historien

En hadith som återfinns i Sahih Muslim(1) och som återberättas av Tariq Ibn Shihab lyder enligt följande: ”En grupp av judar sade till den kalifen: ’Om det judiska samfundet hade fått en uppenbarad vers som ’Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått’ och om vi […]

En annorlunda introduktion

Historiker har återberättat följande: När Profeten(S) presenterade sin religion för de arabiska stammarna sade några av dem: ”Om vi erkänner det du säger och ger dig vår trohetsed och om Gud skänker dig seger över dina opponenter, kommer ledarskapet över nationen att skänkas till oss efter dig?”(1) Profeten(S) svarade: ”Denna fråga är i Allahs(SWT) händer […]

Förkroppsligandet av rättvisa

”O Allah! Skicka dina välsignelser till den renade själen och den heliga kroppen som är placerad i graven, den som både rättvisan och rättfärdigheten begravdes med; den som förenades med sanningen med ed och inte bröt eden till varje pris; han åtföljde sanningen och tron.” Detta var dikter reciterade av en förtryckt kvinna som svar […]