Category Archives: Fatima Zahra(A)

Fatima Zahras(A) i hadither

Fatima(A) den sannings talande Aisha sade: ”Jag har aldrig skådat någon mer sanningstalande person än Fatima(A) förutom hennes fader”. [Källa: al-Asti’ab av Allamah ibn Abdel-Barr, vol. 2, sid. 751; Mostadrak al-Hakim al-Neyshabori , vol. 3, s. 160]   Imam Mahdi(AJ) från Fatimas(A) avkomma Umm Salama återberättar att Profeten(S) sade: ”Al-Mahdi (Imam Mahdi(AJ)) är från Fatimas(A) […]

Surah Qadr (Koranen, 97:1-5)

En lite djupare tolkning från Koranens inre (botun)   antyder på att Fatima(A) nämns i denna surah. Imam Sadiq(A) sade: ”Natten (laylah) är Fatima(A) och Qadr är Allah(SWT). Den som således känner Fatima(A), kommer sannerligen att kunna begripa Qadr-natten. Hon(A) har egentligen namngetts Fatima eftersom folket inte är kapabla att lära känna henne. Betydelsen av […]

Surah al-Kawthar

VI HAR sannerligen gett dig det goda i överflöd! Be därför till din Herre och förrätta [ditt] offer! Sannerligen är din [hatfulle] fiende den vars ätt är kapad! (Koranen, 108:1-3) Syftet bakom dess uppenbarande Under den för-Islamiska tiden brukade de hedniska araberna ge speciella ökennamn åt dem som saknade avkomma, eller vars avkomma hade kapats […]

Versen om Tat’hir

”Gud vill befria er, som står profeten närmast, från all jordisk synd och göra er renhet fullkomlig.” (Koranen, 33:33) Koranversen kallad, Tat’hir, riktas till Profetens(S) hushåll, Ahl al-Bait(A). Den talar om hur Gud har renat och hur Han håller smuts och orenhet borta från Profeten(S) och hans hushåll. Samtliga kommentatorer och återberättare av hadith, är […]

Versen om Mawaddah

Gud har sagt i Koranen: ”… Säg (Mohammad(S)): Jag begär ingen ersättning av er för detta budskap; jag ber bara att ni ger mina ättlingar den kärleken (de har rätt att vänta).” (Koranen, 42:23) Gud har ålagt alla muslimer att visa kärlek till Profetens(S) hushåll, Ahl al-Bait(A). Historieberättare och återberättare av Profetens(S) hadith, är av […]