Surah Qadr (Koranen, 97:1-5)

En lite djupare tolkning från Koranens inre (botun)   antyder på att Fatima(A) nämns i denna surah.

Imam Sadiq(A) sade: ”Natten (laylah) är Fatima(A) och Qadr är Allah(SWT). Den som således känner Fatima(A), kommer sannerligen att kunna begripa Qadr-natten. Hon(A) har egentligen namngetts Fatima eftersom folket inte är kapabla att lära känna henne. Betydelsen av ”Qadr natten är bättre än tusen månader.” innebär att hon har högre status än tusen troende och att hon är de troendes moder. Med änglarna i meningen, ”då stiger änglarnas härskaror och Anden ned”, menas de troende som har kännedom om Profeten(S) och hans(S) hushåll(A). Och med Anden ämnas Fatima(A). Och med gryningen i ”Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr” menas återkomsten av Imam Mahdi(AJ).”

Tio likheter mellan dessa verser och Fatima(A)

* [97:1] SE, VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Qadr- Natten: Såsom Qadr-natten är ett tidskärl för Koranens uppenbarelse är Fatima Zahra(A) behållaren för uppkomsten av de felfria Imamerna(A). Det är på detta sätt, eftersom en fulländad människa har lika hög ställning som Koranen, då denne uppvisar alla Koraniska egenskaper.

* [97:2] Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder: Gud har inte gett oss kapaciteten att erhålla en komplett kännedom om henne(A).

* Samma vers: Att Qadr-natten är okänd är en annan likhet med Fatima Zahra(A). Utöver hennes(A) position hos Gud, är hennes exakta födelse och bortgång, hennes livslängd och speciellt hennes grav, helt okänt.

* ”Qadr-natten”: Mellan nattens täckande och skylande samt Fatimas(A) hijab och kyskhet (ifaf) finns likheter. De oerhörda smärtor och olägenheter som hon genomgick kan liknas vid nattens svärta och mörker.

* ”Qadr-natten”: Denna natts längd kan jämföras med Fatima Zahras(A) korta livslängd.

* [97:3] Qadrnatten är mera värd än tusen månader; Den oerhörda välsignelse som kommit genom Fatima Zahra(A), såsom en fortsättning av profetskapets budskap ända fram till domedagen genom hennes(A) avkomma, Ahl al-Bait(A), kan jämfördas med välsignelsen av Qadr-natten som är bättre än tusen månader.

* [97:4] då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag: Enligt återberättelser har ärkeängeln Gabriel(A) sänts ned till Fatima Zahra(A) trots att han inte sändes ned till Imamerna(A). Imam Khomeini(RA) sade att hennes möte med uppenbarelsens ängel, är ett bland hennes(A) största utmärkelser.

* ”med sin Herres tillstånd”: Precis som allt sker med Guds tillåtelse och befallning under Qadr-natten, var hela Fatima Zahras(A) liv i enlighet med Guds befallning och tillåtelse. Alltifrån hennes tillkomst, genom befruktningen via äpplet från paradiset, historien kring hennes födsel, de välsignade namnen, hennes tystnad, tal, vrede, osv. skedde enbart i enlighet med Guds belåtenhet.

* ”Salam”: Såsom denna natt är full av fred, säkerhet och välsignelse är Fatimas(A) hela existens full av gudomlig fred och välsignelse.

* [97:5] Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr: Såsom gryningen sveper in vid avslutandet av Qadr-natten, sveper ledarskapets sigill fram ur hennes(A) rena famn. Med andra ord är Zahras(A) gryning, Imam Mahdi(AJ).