Kvinnan i hadither

”När hon är en dotter, öppnar hon en av paradisets porter för sin far

När hon är en fru, kompletterar hon sin makes religion.

När hon är en mamma, vilar paradiset under hennes fötter.

Om alla visste den sanna statusen av kvinnan i Islam skulle även män vilja vara kvinnor”

‎’Himlen vilar under din mors fötter’ – Profeten Mohammad (S)

Den Heliga Profeten(S) sade: ”Det finns ingen troende (mo’min) kvinna som ger hennes make ett glas vatten utan att hon belönas med belöningar bättre än dyrkan under ett helt år, där hon fastar under dagarna och är vaken under nätterna.” [Wasael al-Shia, vol. 20, s. 172]

Profeten(S) sade: ”Välj en fru för dig själv, annars är du en av Satans bröder.” [Mostadrak, vol. 2, s. 531]

Profeten(S) sade: ”En kvinna kan sökas för fyra orsaker: Hennes rikedom, hennes rang, hennes skönhet och hennes religiösa egenskaper. Välj därför den med de religiösa egenskaperna och ni kommer att ha framgång.” [Muslim, vol. 4, nr 175]

Profeten(S) sade: ”Att ha ett lagligt jobb och tjäna tillåtna pengar (halal rezq) är obligatoriskt (wajib) för varje muslimsk kvinna och man .” [Al-Bihar, vol. 23]

Imam Kadhim(A) sade: ”Gud blir inte förbannad över något lika mycket som Han blir, då man orsakar besvärligheter för sin fru och sina barn.” [Al-Kafi]

Guds sändebud (S) anmärkte ”Var och en som prövas genom ansvaret att uppfostra döttrar och behandlar dem väl kommer att skyddas mot helvetets eld.” (Sahih muslim 4:1384 nr 6362)

Anas ibn Maalik citerade Guds sändebud (S) ”Var och en som uppfostrar två döttrar på rätt sätt ända tills de/hon når mogen ålder kommer jag och han förenas (så här) på den Yttersta dagen” och han knäppte ihop händerna. (Sahih muslim 4:1384 nr 6364)

När en man frågade Profeten Mohammad (S) ”Vem har största rätten till god behandling av mig? Han sade ”Din mor.” Mannen sade då ”Och sedan vem? Profeten (S) sade ”Sedan din mor”. Mannen frågade ”Och sedan?” Återigen svarade profeten (S) ”Sedan din mor”. Mannen frågade igen ”Och sedan? Profeten (S) sade ”Sedan din far”. (Sahih Muslim 4:1354 nr 6180)

Imam Ali(A) sade: ”Att kvinnan behåller sig täckt leder till hennes välbefinnande och bevarar hennes skönhet längre.” [Qurrar al-hekam, vol. 20, s. 58]