Fatima Zahras(A) i hadither

Fatima(A) den sannings talande

Aisha sade: ”Jag har aldrig skådat någon mer sanningstalande person än Fatima(A) förutom hennes fader”.

[Källa: al-Asti’ab av Allamah ibn Abdel-Barr, vol. 2, sid. 751; Mostadrak al-Hakim al-Neyshabori , vol. 3, s. 160]

 

Imam Mahdi(AJ) från Fatimas(A) avkomma

Umm Salama återberättar att Profeten(S) sade: ”Al-Mahdi (Imam Mahdi(AJ)) är från Fatimas(A) avkomma.”

[Källa: Tarikh al-Kabir av al-Hafiz al-Bukhari, vol. 2, del 1, s. 316; Mostadrak al-Hakim al-Neyshabori, vol. 4, s. 557]

 

Profeten(S) besökte Fatima(A) först

Abo Thalaba al-Khishni sade: ”Närhelst Profeten(S) brukade återvända från en resa eller ett slag så brukade han(S) först besöka moskén för att be två bönenheter och sedan besöka Fatima(A) för att därefter besöka hans fruar.”

[Källa: Mostadrak al-Sahihain vol. 2 s. 155]

 

Kärleken till Fatima(A) hjälper en person vid hundra tillfällen

Salman al-Mohammadi(A) sade: ”Profeten(S) sade: ’ O’Salman, den som älskar min dotter Fatima(A) är med mig i paradiset, och den som förargar henne hamnar i helvetet. O’Salman, kärleken till Fatima(A) hjälper en person vid hundra olika tillfällen. De simplaste av dessa situationer, där hjälp erhålls är; döden, graven, mizan (vågskålen på domedagen), vid mönstringen på domedagen, vid sirat (bron över helvetet) och vid redogörelsen(hizab). Den min dotter Fatima(A) är nöjd med är även jag nöjd med, och den jag är nöjd med är Allah(SWT) nöjd med. Den min dotter Fatima(A) förargas över kommer även jag förargas över, och den jag  förargas över kommer även Allah(SWT) förargas över. O’Salman, ve över den som förtrycker henne och hennes make Ali(A), ve över den som förtrycker hennes avkomma och efterföljare.’”

[Källa: Maqtal al-Hossein av Allamah Abi al-Mo’ed Ahmad ibn Moufaq, s. 59; Yanabi al-Mawaddah av Allamah al-Qondosi, s. 263]

 

Må din far offras för dig

Ibn Omar återberättar att Profeten(S) pussade Fatimas(A) panna och sade: ”Må din far offras för dig, bli som mig.” I Mostadrak återges samma hadith fast där tillägger han att Profeten(S) sade: ”Må min far och mor offras för dig”.

[Källa: Maqtal al-Hossein av Allamah Abi al-Mo’ed Ahmad bin Moufaq, s. 66; Mostadrak al-Hakim al-Neyshabori, vol. 3, s. 156]

 

Den mest älskade bland kvinnor

Abo Buraidah återberättar från hans fader att han sade: ”Den mest älskade till Profeten(S) bland kvinnorna var Fatima(A) och bland männen Ali(A).”

[Källa: Sahih al-Tirmidhi vol. 13, s. 247; Yanabi al-Mawaddah av Allamah al-Qondosi, s. 172]