Versen om Mawaddah

Gud har sagt i Koranen: ”… Säg (Mohammad(S)): Jag begär ingen ersättning av er för detta budskap; jag ber bara att ni ger mina ättlingar den kärleken (de har rätt att vänta).” (Koranen, 42:23)

Gud har ålagt alla muslimer att visa kärlek till Profetens(S) hushåll, Ahl al-Bait(A). Historieberättare och återberättare av Profetens(S) hadith, är av åsikten att ”mina ättlingar” i denna vers refererar till Imam Ali(A), Fatima Zahra(A), Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A).

Ibn Abbas har återberättat att Profeten(S) en gång tillfrågades vilka den ovannämnda versen talar om. Profeten(S) svarade: ”De är Ali, Fatima Zahra och deras två söner.”

Jabir son till Abdullah har sagt:

”En dag kom en nomad fram till Profeten(S) och sade: ’O Mohammad, berätta för mig om Islam så att jag må följa det.’ Profeten(S) svarade: ’Du skall bära vittne om att det inte finns någon gud förutom Allah, som är En, Unik och utan partner, och att Mohammad är Hans tjänare och budbärare.’ Nomaden frågade Profeten: ’Begär du något av mig för det?’ Profeten svarade: ’Jag begär inget förutom kärlek till familjen.’ Nomaden frågade: ’vilken familj, din eller min?’ Profeten svarade: ’Min familj’ Nomaden sade till Profeten: ’Ge mig din hand så jag kan vittna om min vördnad för dig, och må Guds förbannelse vila över den som inte älskar dig eller din familj.’ Profeten svarade: ’Amen’”

Ibn Abbas har sagt:

”När denna vers uppenbarades, sade de vars hjärtan var befläckade med hat och avund: ’Han (Profeten) vill bara att vi ska underkasta oss hans familj efter sin (Profetens) död.’ Ängeln Gabriel berättade för Profeten om det som dessa människor anklagade honom för, varpå Gud uppenbarade följande vers om de som anklagade Profeten: ’Säger de kanske att Mohammad har ljugit ihop allt detta om Gud?’ (Koranen, 42:24). När hycklarna hörde denna vers sade de: ’O Guds Sändebud, vi tror på dig och du är med sanningen.’”

Även Ahl al-Bait(A) konfirmerar att denna vers uppenbarades till deras ära.

Imam Ali(A) har sagt: ”Förkortningarna Ha och Mim som sura 42 i den heliga Koranen börjar med, handlar om oss. Det är den vers som handlar om att endast de troende hyser kärlek för oss.” När han sade detta reciterade han samma vers som Profeten(S) hade reciterat, nämligen: ”… jag ber bara att ni ger mina ättlingar den kärleken (de har rätt att vänta).” (Koranen, 42:23)

Imam Hassan(A) har sagt i en av sina predikor att: ”Jag är från Ahl al-Bait vilka Gud beordrat de troende muslimerna att älska när han uppenbarade: ’… Säg (Mohammad): Jag begär ingen ersättning av er för detta budskap; jag ber bara att ni ger mina ättlingar den kärleken (de har rätt att vänta). Och om någon gör en god handling skall vi ge honom mångdubbel belöning’ (Koranen, 42:23) Den goda handlingen är kärleken till oss Ahl al-Bait(A).’”

När den fjärde Imamen(A), Imam Sajjad(A) son till Imam Hossein(A), fördes som fånge till Damaskus inför Yazid ibn Mu’awiyah, reste sig en okunnig och ovetande man ur folksamlingen och sade till Imam Sajjad(A): ”Prisad vare Gud som har dödat och utrotat er!”

Imamen(A) frågade honom vänligt: ”Har du läst Koranen?”

Mannen svarade: ”Ja det har jag.”

Imamen(A) frågade: ”Har du läst kapitlet som börjar med Ha Mim?”

Mannen svarade: ”Jag har läst Koranen men jag har inte läst Ha Mim.”

Imamen(A) svarade: ”Har du inte läst: ”… Säg (Mohammad): Jag begär ingen ersättning av er för detta budskap; jag ber bara att ni ger mina ättlingar den kärleken (de har rätt att vänta).” (Koranen, 42:23)

Mannen blev förvånad och frågade: ”Talar denna vers om er?”

Imamen(A) svarade: ”Ja”

Mannen gick därifrån fylld med skam för att ha skrikit på Imamen(A).

I ar-Razis Tafsir kan detta sammanfattas: ”Om detta stämmer, nämligen att denna vers härleds till Ahl al-Bait(A), måste de sannerligen vara mycket ärade och högt skattade… Det finns många bevis som leder oss till denna sammanfattning.”

Det första rör uttrycket ”kärlek till mina nära”. Det är känt att Profetens(S) relation till Imam Ali(A), Fatima Zahra(A), Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A) var den starkaste relationen han hade med någon. Därför måste denna vers referera till dem.

För det andra så finns det inga tveksamheter om Profetens(S) kärlek till Fatima Zahra(A).

Det har rapporterats många gånger att han har sagt: ”Fatima är en del av mig, vad som än skadar henne skadar mig.”

Det är även känt att Profeten(S) älskade Imam Ali(A), Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A).

Eftersom Profeten(S) älskade de ovannämnda bör även hela den muslimska nationen göra det: ”… och följ honom (Profeten) så att ni får vägledning.” (Koranen, 7:158) och ”… de som vill sätta sig emot hans befallningar (Profetens) bör ta sig i akt; de skall få utstå hårda prövningar i denna värld och ett plågsamt straff väntar de i nästa liv.” (Koranen, 24:63) och ”Säg Mohammad: Om ni älskar Gud, följ mig och Gud skall älska er och förlåta er era synder.” (Koranen, 3:31) och ”I Guds sändebud har ni ett gott föredöme för alla som med hopp och bävan ser fram emot mötet med Gud och den Yttersta dagen och som ständigt har Gud för ögonen.” (Koranen, 33:21)

Dessa verser är tydliga tecken på att muslimerna bör älska och följa Ahl al-Bait(A).

För det tredje är Profetens(S) ”Aal”, dvs. hans ättlingar, så viktiga att Gud har inkluderat och obligerat muslimerna att i deras dagliga böner, när de läser den sista delen av Tashahhud , sända välsignelser över Profeten och hans Aal (ättlingar).