Category Archives: Fatima Zahra(A)

Kvinnan i hadither

”När hon är en dotter, öppnar hon en av paradisets porter för sin far När hon är en fru, kompletterar hon sin makes religion. När hon är en mamma, vilar paradiset under hennes fötter. Om alla visste den sanna statusen av kvinnan i Islam skulle även män vilja vara kvinnor” ‎’Himlen vilar under din mors […]

Fatima Zahras(A) i hadither

Fatima(A) den sannings talande Aisha sade: ”Jag har aldrig skådat någon mer sanningstalande person än Fatima(A) förutom hennes fader”. [Källa: al-Asti’ab av Allamah ibn Abdel-Barr, vol. 2, sid. 751; Mostadrak al-Hakim al-Neyshabori , vol. 3, s. 160]   Imam Mahdi(AJ) från Fatimas(A) avkomma Umm Salama återberättar att Profeten(S) sade: ”Al-Mahdi (Imam Mahdi(AJ)) är från Fatimas(A) […]

Versen om Abrar

Allah(SWT) har sagt i den heliga Koranen: ”Men de gudfruktiga skall tömma en bägare vin spetsat med kamfer från en källa där Guds tjänare släcker törsten och vars flöden aldrig sinar. Det är de som står fast vid sina löften och som bävar för den Dag då skräcken skall överskugga allt, de som ger den […]

Surah Qadr (Koranen, 97:1-5)

En lite djupare tolkning från Koranens inre (botun)   antyder på att Fatima(A) nämns i denna surah. Imam Sadiq(A) sade: ”Natten (laylah) är Fatima(A) och Qadr är Allah(SWT). Den som således känner Fatima(A), kommer sannerligen att kunna begripa Qadr-natten. Hon(A) har egentligen namngetts Fatima eftersom folket inte är kapabla att lära känna henne. Betydelsen av […]

Versen om Mubahala

”Så den som tvistar med dig i det [Jesus(A)] efter vad som kommit till dig av kunskap så säg: kom vi kallar våra söner och era söner och våra kvinnor och era kvinnor och våra nafs (jag) [oss själva] och er själva, sedan tillkallar [Guds förbannelse] så låter vi Guds förbannelse vara över lögnarna” (Koranen, […]

Surah al-Kawthar

VI HAR sannerligen gett dig det goda i överflöd! Be därför till din Herre och förrätta [ditt] offer! Sannerligen är din [hatfulle] fiende den vars ätt är kapad! (Koranen, 108:1-3) Syftet bakom dess uppenbarande Under den för-Islamiska tiden brukade de hedniska araberna ge speciella ökennamn åt dem som saknade avkomma, eller vars avkomma hade kapats […]

Versen om Tat’hir

”Gud vill befria er, som står profeten närmast, från all jordisk synd och göra er renhet fullkomlig.” (Koranen, 33:33) Koranversen kallad, Tat’hir, riktas till Profetens(S) hushåll, Ahl al-Bait(A). Den talar om hur Gud har renat och hur Han håller smuts och orenhet borta från Profeten(S) och hans hushåll. Samtliga kommentatorer och återberättare av hadith, är […]

Versen om Mawaddah

Gud har sagt i Koranen: ”… Säg (Mohammad(S)): Jag begär ingen ersättning av er för detta budskap; jag ber bara att ni ger mina ättlingar den kärleken (de har rätt att vänta).” (Koranen, 42:23) Gud har ålagt alla muslimer att visa kärlek till Profetens(S) hushåll, Ahl al-Bait(A). Historieberättare och återberättare av Profetens(S) hadith, är av […]