Category Archives: Under Profetens(S) fana

Förevigad i historien

En hadith som återfinns i Sahih Muslim(1) och som återberättas av Tariq Ibn Shihab lyder enligt följande: ”En grupp av judar sade till den kalifen: ’Om det judiska samfundet hade fått en uppenbarad vers som ’Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått’ och om vi […]

En annorlunda introduktion

Historiker har återberättat följande: När Profeten(S) presenterade sin religion för de arabiska stammarna sade några av dem: ”Om vi erkänner det du säger och ger dig vår trohetsed och om Gud skänker dig seger över dina opponenter, kommer ledarskapet över nationen att skänkas till oss efter dig?”(1) Profeten(S) svarade: ”Denna fråga är i Allahs(SWT) händer […]

Under Profetens(S) fana

I Medina, vars bosättare antagit Islam innan Profetens(S) utvandring, etablerade Profeten(S) det Islamiska statsstyret för första gången. Samtidigt som detta innebar styrka för muslimerna så innebar det desto större, samordnade och öppna attacker och krig från Qurayshs och andra icke-troendes håll mot den Islamiska staten. Denna tid präglades av stora kända slag varav de flesta, […]

Slaget vid Khaybar

Ordet Khaybar är hebreiskt och betyder fästning och barriär. Judarna levde 120 km norr om staden Medina i liten by, där invånarna bodde på några stabila fästningar, varav namnet Khaybar användes. Byn hade en bruklig jord, fruktbara palmdungar och rinnande vattenkällor samt sju stadiga fästningar som var och en hade ett unikt namn. Den mest […]

Slaget vid Hunayn (8 år efter Hijra)

De fruktansvärda Beduin-stammarna, Hawazinerna, Saqiferna och diverse andra vallade deras flockar på områden som gränsar till Mecka. Några av dem hade starkt befästande städer såsom Tayef och var därför inte villiga att visa någon sorts hörsamhet gentemot Muslimerna utan motstånd. De bildade ett förbund med avsikten att krossa Profeten Mohammads(S) innan han kunde förbereda sig […]

Slaget vid Badr

Profetens(S) utvandring från Mecka till Medina gjorde fienderna mer fientliga. De fortsatte alltjämt tänka på hur de skulle besegra Profeten(S) och få ett slut på Islam. Folket från Mecka och deras allierade började plundra allt i utkanten av Medina. De förstörde muslimernas fruktträd och forslade bort deras djurflock. Vintern 624 e.h. (efter Hijrah – Profetens(S) […]

Profeten(S) utser Imam Ali(A)

Ledarskapet efter Profeten(S) måste utses av Profeten(S) då han, med hjälp av Allah(SWT) visste vem som var bäst lämpad för uppgiften. Den som studerar Islamisk historia och fördjupar sig i Profetens(S) liv kommer att upptäcka att Profeten(S) klart och tydligt valde Imam Ali(A) som sin efterträdare för det Islamiska ledarskapet, Imamate. Otaliga hadither stödjer faktumet […]

Slaget mot de allierade

Detta slag är på arabiska känt som Ahzab eller Khandaq. Ahzab betyder allierade och Khandaq betyder vallgrav. Polyteisternas armé bestämde sig för att attackera Medina, den Islamiska nationens huvudstad. På Salman Farsis(RA) uppmuntran, en av Profetens(S) lojalaste följeslagare, grävde Muslimerna en vallgrav runt staden i hopp om att förhindra armén att nå staden. Profeten(S) hjälpte […]

Slaget vid Uhud

Quraysh ville hämnas sina döda i slaget vid Badr. De samlade därför en stor styrka (700 beväpnade män, 3000 soldater på kameler, ett kavalleri med 200 män och ett kompani fotsoldater) för att anfalla muslimerna. Slaget utkämpades vid Uhud (5 km från Medina) den 7 Shawwal år 3 e. H. Hind, Abu Sufyans hustru, anlitade […]