Slaget mot de allierade

Detta slag är på arabiska känt som Ahzab eller Khandaq. Ahzab betyder allierade och Khandaq betyder vallgrav. Polyteisternas armé bestämde sig för att attackera Medina, den Islamiska nationens huvudstad. På Salman Farsis(RA) uppmuntran, en av Profetens(S) lojalaste följeslagare, grävde Muslimerna en vallgrav runt staden i hopp om att förhindra armén att nå staden. Profeten(S) hjälpte till i det hårda och krävande arbetet. Fatima Zahra(A) kom fram till sin far med en bit bröd. Hennes far frågade henne: ”Fatima, vad är detta?” Hon svarade: ”Det är en bit bröd från en limpa som jag bakade till min son Imam Hassan(A). Jag tog med den till dig.” Profeten(S) tog emot brödbiten och sa: ”Det är den första matbiten som når mina läppar sedan tre dagar tillbaka.”