Den slutgiltiga segern

Tanken om den slutliga segern för rättfärdighetens, fridens och rättvisans styrkor över de onda, förtryckande och tyranniska styrkorna; om den globala spridningen av den Islamiska tron; den fullständiga och allsidiga etableringen av höga mänskliga värden; bildandet av ett utopiskt och ett perfekt samhälle och slutligen utförandet av dessa ideal i händerna på en helig och framstående personlighet som, enligt de Islamiska återberättelser, kallas för Imam Mahdi(AJ) är en tro som, med varierande detaljbeskrivning, delas av alla muslimska sekter och meningsinriktningar.

I grund och botten är detta ett Koraniskt begrepp och det är den heliga Koranen som i tydliga ordalag, förutsäger:
1. Islams slutgiltiga seger.
”Det är Han som har sänt Sitt Sändebud(S) med vägledningen och [för att förkunna] den sanna tron som skall föras till seger över all [annan form av] gudstro, hur förhatligt detta än kan vara för dem som sätter medhälpare vid Guds sida.” [Surah at-Tawbah, 9:33 och Surah as-Saff, 61:9]

2. Den absoluta överlägsenheten hos de goda och fromma.
”I DEN bok av visdom [som Vi skänkte David] efter [den första] påminnelsen har Vi skrivit att Mina rättskaffens tjänare skall ärva jorden.” [Surah al-Anbiya’, 21:105]

3. Den slutgiltiga kollapsen hos förtryckarna och tyrannerna.
”Men det var Vår vilja att visa dessa förnedrade och förtrampade människor Vår särskilda nåd och göra dem till föregångsmän [i tron] och låta dem ärva [de ogudaktigas makt] och ge dem en säker plats på jorden, och Vi ville genom dem ge Farao och Haman och deras män en [försmak av] det som de ville skydda sig emot.” [Surah al-Qasas, 28:5-6]

4. En ljus och lycklig framtid för mänskligheten.
”Moses sade till sitt folk: Anropa Gud om hjälp och stå fasta [i prövningen]! Jorden är Guds; Han ger den i arv till den Han vill av Sina tjänare. Den slutliga segern tillhör dem som fruktar Gud.” [Surah al-A’raf, 7:128] Denna idé är inte ett resultat av önsketänkande, utan den utgår från naturens totala och fungerande system, historians evolutionära process, människans framtidstro och det totala avvisandet av pessimism angående mänsklighetens öde, som är oerhört dystert, enligt vissa teorier.