Category Archives: Evigt Levande Namn

En mystisk attraktion

Orden och logiken i Imam Alis(A) Nahjul Balagha likt dess huvudkälla – Den heliga Koranen – förblir färsk och klingande i den nuvarande världen trots att olika politiska och moraliska ideologiers existens. En sak som har diskuterats på djupet bland de som studerat Nahjul Balagha – däribland Shia, Sunni och även kristna lärda – är […]

Evigt Levande Namn

Det finns många namn som historien bevarar och många namn som många känner igen och förknippar med en viss upptäckt, uppfinning, händelse, handling och liknande. Dessa namn tillhör en era och berör en viss period mer än en annan. De har satt sina spår framförallt inom ett visst fält och har haft en stor inverkan […]

Vad icke-muslimer har att säga om Imam Ali(A)

Så klargör Gud Sina budskap för er; kanske skall ni använda ert förstånd. [Koranen 2:242] Imam Ali(A), son till Abu Talib(RA), var Profeten Mohammads(S) efterträdare, Guds fred och välsignelser över dem båda. Denna text är en samling korta citat om Imam Ali(A) från ett stort urval av framstående personer, tillhörande andra trosinriktningar, inklusive akademiker, skribenter, […]

Imam Khomeini’s(RA) syn på Imam Ali(A)

De mångfaldiga aspekterna hos Imam Ali(A) Idag är Eid al-Ghadir (1989), en av de största religiösa högtiderna. Det är de förtrycktas högtid, de berövades högtid, högtiden för de som behandlats fel i denna värld. Det är en dag då Allah(SWT), Den Mest Exalterade, befallde Sin budbärare att fortsätta de gudomliga målen som Profeterna(A) gjorde, genom […]

FN citerar Imam Ali(A)

1. ”Den som har utsett sig själv som en Imam (ledare) över folket måste börja med att lära sig själv innan han lär andra. Hans utlärning av andra måste inledas med att han själv föregår med ett gott exempel istället för att bara yttra det med ord, för den som börjar med att lära sig […]