Imamens(A) vänlighet och barmhärtighet

1. En person kom en gång till Imam Hassan(A) och sade: ”Fattigdom och olycka plågar mig. Du är från en familj av kyskhet, renhet, och felbarhet. Kan du rädda mig från denna grymma fiende?” Imam Hassan(A) kallade på sin tjänare och sade: ”Hur mycket pengar har du på dig?” Han svarade: ”Fem tusen dinarer”. Imamen(A) sade då: ”Ge pengarna till denna man så att detta må bli kapitalet för hans verksamhet och liv, vilket bistår och eliminerar hans fattigdom och brist på tillgångar.”

2. En dag begav sig Imam Hassan(A) till Guds hus. Under bönen hörde han en man be till Gud, sägandes följande: ”O Allah(SWT), jag behöver tio tusen dirhamer som mitt livskapital, och DU den Nåderike, snälla skänk mig denna förmån och välsignelse.” Så fort Imamen(A) kommit tillbaka, sände han den nämnda summan till denna man.

3. En fattig och nödställd man kom en gång fram till Imam Hassan(A) och reciterade en ramsa enligt följande: ”Jag är lämnad utan någonting, inte en enda dirham. Du kan förnimma detta tillstånd och jag är väl medveten om detta. Jag har inget kvar att sälja utom min heder. Jag vet att du är köparen och förvärvaren av denna.” Imam Hassan(A) tillkallade genast sin tjänare och sade: ”Ge alla pengar du har på dig till denna man.” Tjänaren gav tio tusen dirhamer till honom. Imam Hassan(A) bad även tjänaren att be om ursäkt att denne inte hade mer pengar än så att ge till honom. Han rådgav mannen att ta dessa pengar och använda dem i syfte att ta hand om sitt liv och, om möjligt, göra sig av med fattigdom och nödställdhet.

Dessa fåtaliga historier, visar faktumet att Imam Hassan(A) tog hänsyn till människornas Domedag på samma sätt som han var omtänksam och hänsynsfull angående deras världsliga angelägenheter, för världen är i anslutning till denna rättvisans dag. Hungriga och nödställda människor kan inte tänka på domens dag. Vi måste vara fullt medvetna om att Imamens(A) hjälp och bistånd till folket inte var av sådan sort att den uppmuntrade folk till att tigga. Istället erbjöds dem i syfte att erbjuda arbete och verksamhetsmöjligheter för dem.