Hans(A) Imamat

I Imam Hassans(A) personlighet fanns det hög kvalitet, ädel karaktär, den Islamiska förmågan, element, och grundläggning. Enligt hans förmåga och benägenhet, var han bland mänsklighetens unika sinnen och ett av de idealen av mänsklighetens fullkomlighet, och bland de stora muslimska förebilderna.

Imam Hassan(A) nådde toppen med hans meriter, resultat, uppriktighet för sin åsikt, hänfördhet, för sitt tänkande, sin extrema fruktan för Allah(SWT), sin överflödande nåd, sin goda uppförande och hans talanger som muslimer är stolta över.

Hans Imamat

Den mest framträdande kvaliteten i honom var Imamatet (ledare för muslimska samfundet), för det nödvändiga Imamat idealet och förmåga som inte finns, men bara i de som Allah(SWT) har valt bland sina tjänare. Allah(SWT) hade försett honom med det och den ädla Profeten(S) meddelade att när han sade, beträffande honom och hans bror: ”Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A) finns två imamer oavsett de reser på sig eller sitter ner.”

Innebörden av Imamat

Teologer har definierat Imamat på detta viss: ”Imamat är det allmänna ledarskapet av en människa om frågor för religionen och världen.” Därför är Imamen enligt denna definition den allmänna ledaren och följer ursprungligen de som har en exklusiv auktoritet över människor avseende på deras religiösa och världsliga frågor.

Människor är i behov av Imamat

Imamatet är bland livets nödvändigheter att ingen är i något behov av det under alla omständigheter. Genom detta ställs den fördärvade ordningen i denna värld till rätta, och den största rättvisan som Allah(SWT) vill ha på denna jord kommer således att etableras. Säkerhet och fred mellan människor uppnås, tumult tillbakavisas, och de starka hindras från att kontrollera de svaga. Den viktigaste orsaken till förekomsten av en Imam är, att han hjälper människor att dyrka Allah(SWT) och sprida Hans lagar och läror, och tillförser samhället i en anda av tro och fromhet, så att människan kan vara långt ifrån ondska och ha tanken på godhet. Så det åligger i gemenskapen att ge efter för Imamen och lyda hans order så att han kan ställa rätt avvikelse, förena den och leda den till den rätta vägen.

Imamens(A) Plikter

Imamen bör göra följande:

1. Han bör bevara religionen, Islam, och skydda den från de som gör ljuset av goda seder och värderingar.

2. Han bör utföra religiösa reglerna, sätta stopp för tvister, och ta rätten av den tyrann som förtrycker människor.

3. Han ska skydda muslimska länder från invasion, oavsett om invasion är militärt eller kulturellt som det finns i dessa tider när destruktiva läror har invaderat våra länder och försökt förstöra Islams pelare som har etablerats.

4. Han bör förvalta det föreskrivna straffet och sätta stopp för alla de brott som leder till olycka för människan.

5. Han ska befästa gränser för städer.

6. Han ska föra den heliga jihad (helig krig som förs mot orättvisor).

7. Han bör samla förmögenheter såsom zakat (religiös skatt), skatter från mark och andra angelägenheter som den Islamiska lagen har fastställt.

8. Han ska anställa pålitliga personer i regeringen och ska inte anställa dem efter favorisering eller preferens.

9. Han bör övervaka försökspersonernas angelägenheter och ska inte vara beroende av andra, för att övervaka dem. Eftersom det är bland en av dessa skyldigheter som han ansvarar för. [1]

10. Han borde få ett slut på arbetslösheten, sprida omfattande välfärd i samtliga regioner av samfundet, och rädda dem från fattigdom och berövande.