Category Archives: Den perfekta människan

Mohammads(S) kamp för kvinnans rättigheter

I den tidens Arabien och även på andra delar av världen saknade kvinnorna de mest elementära rättigheterna. De fick inte delta i någon av samhällets angelägenheter vid sidan av männen. När en man dog delades hans ogifta döttrar tillsammans med hans andra ägodelar ut bland manliga familjemedlemmar. Om en man dödade en kvinna slapp han […]

Den fattige mannens förklaring

Under en helt vanlig samling satt Profeten(S) på sin plats och hans(S) följeslagare var samlade runt honom för att få undervisning och höra hans(S) visdomsord. Plötsligt uppenbarade sig en fattig man i trasiga kläder. Han hälsade på de församlade med orden: “Salamun Alaikum, Frid vare med er.” Sedan satte han sig bekvämt till rätta på […]

Budskapet

Budskapet vi talar om är Islam, Guds religion som Han(SWT) sände med Mohammad(S), Allahs(SWT) välsignelse och frid vare med honom och hela hans familj, av nåd mot människosläktet. Islams största och främsta uppgift är att upprätta ett förhållande mellan människan och hennes Gud för människans återvändo (ma’ad) till Gud på Domens Dag. Islam har sitt […]

Mohammad(S) barmhärtighetens profet

I Koranen tilltalar Gud Mohammad(S) och säger åt honom: “Vi har sänt dig som en välsignelse till människorna.” [Den heliga Koranen 21:107] Mohammads(S) främsta ansträngning gick ut på att skapa fred och samförstånd bland människorna och undvika krig och blodsutgjutelse. Han vägrade aldrig ett tillfälle att ingå fred. Vid krig var han beredd att ingå […]

Den obildade Budbäraren

En av de tydligaste punkterna i Profetens(S) liv var att han var obildad och olärd; han hade aldrig någon lärare och var inte bekant med några böcker. Människorna i Hijaz vid denna tidpunkt var generellt analfabeter och antalet personer som kunde läsa eller skriva var få. Därför var det omöjligt att vara utbildad och inte […]

Vad betyder perfekt?

I det arabiska språket är orden ’Perfekt’ och ’komplett’ väldigt närbesläktade men de betyder inte exakt samma sak men båda orden har en gemensam motsats, nämligen ordet ’bristfällig’. Skillnaden mellan dessa ord är följande: Order ’komplett’ hänvisar till något som är förberett enligt en plan, såsom ett hus eller en moské och om någon del […]

En perfekt människas skiljetecken

En människa som har ett komplex är defekt och en som tillber en angelägenhet är perfekt och förvandlad. Perfektion skiljer sig mellan en skapelse och en annan. En perfekt människa skiljer sig från en perfekt ängel, och båda har olika grader av perfektion. De som berättade till oss om änglarnas existens berättade att de var […]

Iftar

Anas ibn Malik tjänade Profeten(S) under många år. I själva verket var Anas i Profetens(S) tjänst ända fram till hans död. Han kände därför mycket väl till Profetens(S) vanor. Under fastemånaden brukade Profeten(S) bryta fastan med mjölk och lite bröd. Före gryningen brukade han också äta samma enkla mat innan han påbörjade dagens fasta.* En […]

Profetens(S) besök i Taif

Abu Talib(RA) och Khadija(RA) var Profetens(S) viktigaste stöd. Ödet hade bestämt att de båda skulle dö inom några dagar efter varandra och lämna Profeten(S) i en smärtsam sorg. Han hade förlorat en omtänksam farbror och en älskad hustru. Fienderna var nu lättade eftersom Abu Talib inte längre kunde skydda Profeten(S). Några dagar efter Abu Talibs […]

Det sista ögonblicket

Det är sorgsna tider; Allah Sändebud(S) mår inte bra; hans anhöriga är med honom vid sängen. Fatima(A) är närvarande och är vittne till hur hennes far spenderar sina sista stunder i hans liv. Hon gråter, sörjer och dikten som Abu Talib hade sagt om Profeten Mohammad(S): ”Han är en respektabel man som molnen ombeds att […]