Category Archives: Eko genom tid och rum

Mohammads(S) kamp för kvinnans rättigheter

I den tidens Arabien och även på andra delar av världen saknade kvinnorna de mest elementära rättigheterna. De fick inte delta i någon av samhällets angelägenheter vid sidan av männen. När en man dog delades hans ogifta döttrar tillsammans med hans andra ägodelar ut bland manliga familjemedlemmar. Om en man dödade en kvinna slapp han […]

Den fattige mannens förklaring

Under en helt vanlig samling satt Profeten(S) på sin plats och hans(S) följeslagare var samlade runt honom för att få undervisning och höra hans(S) visdomsord. Plötsligt uppenbarade sig en fattig man i trasiga kläder. Han hälsade på de församlade med orden: “Salamun Alaikum, Frid vare med er.” Sedan satte han sig bekvämt till rätta på […]

Budskapet

Budskapet vi talar om är Islam, Guds religion som Han(SWT) sände med Mohammad(S), Allahs(SWT) välsignelse och frid vare med honom och hela hans familj, av nåd mot människosläktet. Islams största och främsta uppgift är att upprätta ett förhållande mellan människan och hennes Gud för människans återvändo (ma’ad) till Gud på Domens Dag. Islam har sitt […]

Mohammad(S) barmhärtighetens profet

I Koranen tilltalar Gud Mohammad(S) och säger åt honom: “Vi har sänt dig som en välsignelse till människorna.” [Den heliga Koranen 21:107] Mohammads(S) främsta ansträngning gick ut på att skapa fred och samförstånd bland människorna och undvika krig och blodsutgjutelse. Han vägrade aldrig ett tillfälle att ingå fred. Vid krig var han beredd att ingå […]

Den obildade Budbäraren

En av de tydligaste punkterna i Profetens(S) liv var att han var obildad och olärd; han hade aldrig någon lärare och var inte bekant med några böcker. Människorna i Hijaz vid denna tidpunkt var generellt analfabeter och antalet personer som kunde läsa eller skriva var få. Därför var det omöjligt att vara utbildad och inte […]