Vad betyder perfekt?

I det arabiska språket är orden ’Perfekt’ och ’komplett’ väldigt närbesläktade men de betyder inte exakt samma sak men båda orden har en gemensam motsats, nämligen ordet ’bristfällig’. Skillnaden mellan dessa ord är följande: Order ’komplett’ hänvisar till något som är förberett enligt en plan, såsom ett hus eller en moské och om någon del inte är färdig då är den icke komplett eller bristfällig. Men ibland är något ’komplett’ men att det fortfarande existerar en högre nivå av komplettering eller flera nivåer av komplettering, då detta är uppnått så har man nått en ’perfektion’. ’Komplett’ är en horisontell utveckling medan ’perfekt’ är då den klättrar vertikalt till den högsta möjliga nivån.

När vi talar om ‘perfekt visdom eller kunskap’, så refererar vi till en högre grad av en redan existerande visdom eller kunskap. En människa må vara komplett på ett horisontellt plan utan att vara perfekt vertikalt. Det finns människor som är halvt kompletta eller även mindre än så. Men när perfektion är uppnådd så finns det fortfarande högre nivåer av perfektion tills ett fulländad perfekt tillstånd är uppnått.

Termen ‘perfekt’ existerade inte i islamisk litteratur tills det sjunde seklet av hijrah. Idag används den frekvent i Europa, men den var först introducerad i den islamiska världen av den väl kände gnostikern ”Mohyedin Arabi Andalusi Ta’i”, som är fadern till islamisk gnostisk och många andra islamiska gnostiker inklusive de iranska och persiska och även Rumi har varit hans student. Rumi med all sin storhet är liten jämfört med Mohyedin i gnostism. Han är från ett arabiskt ursprung och ättling till Hatam Ta’I från Andalusien som är det moderna Spanien idag. Han har rest bland islamiska länder och dog i Damaskus där han ligger begravd. Han har en student som heter Sadredin Ghownawi som är rankad som två efter sin lärare i gnostisk. Gnostism har givits en komplicerad form av Mohyedin and blivit kommenterad av Sadredin. Rumi är en samtida av det senare och hans följare genom vem han tog åt sig idéerna från Mohyedin.

Denna man använde termen ”perfekta människan” från en gnostisk synvinkel, men vår avsikt är att diskutera termen från Koranens synpunkt. Det finns människor som är fysiskt sunda och defekta. Men du anser inte att blindhet, dövhet, förlamning eller otillräcklighet som en bristfällig dygd, personlighet eller mänsklighet. Om vi tar ett exempel, Socrates den kända grekiska filosofen, som ibland är rankad som en profet, var en väldigt ful man fysiskt sätt men hans fulhet räknas inte som en defekt. Abol-Ala Mo’arra, och Taha Hossein av vår tid var blinda. Är denna blindhet en defekt på personligheten? Av detta så kan vi se att en person har en fysisk personlighet och en spirituell personlighet, med två skilda räkningar. Det är ett misstag att anta att själen är beroende av kroppen. Kan själen vara sjuk medan kroppen är sund? Detta är en fråga isig. De som nekar denna äkthet av själen och tror att spirituell egenhet är direkt influerat av nerv systemet har ingen tro på själen. För dessa människor är allting knutet till kroppen. Enligt dem, om själen är sjuk så beror de på att kroppen är sjuk och mental sjukdom är samma sak som en fysisk sjukdom.

Lyckligtvist har det bevisats idag att kroppen kan vara perfekt sund när det gäller blod kompositionen, nerver, vitaminer osv. men fortfarande kan kroppen vara mentalt sjuk så som lidandet av såkallade komplex. Därför behöver inte sättet att bota mental sjukdom vara mediciner. Kan vi hitta en medicin som kan bota sjukdomen narcissism som är en mental sjukdom? Kan man ändra en persons högmod till ärbarhet eller ens grymhet till ödmjukhet genom piller eller vaccination? Det är berövande som framställer sådana sjukdomar och orsakar att någon inte kan leva fridfullt tills denna får hämnas.