Den obildade Budbäraren

En av de tydligaste punkterna i Profetens(S) liv var att han var obildad och olärd; han hade aldrig någon lärare och var inte bekant med några böcker.
Människorna i Hijaz vid denna tidpunkt var generellt analfabeter och antalet personer som kunde läsa eller skriva var få. Därför var det omöjligt att vara utbildad och inte vara känd bland människorna i en sådan omgivning.

Även om de som anklagade Profeten(S) för att ha fått kunskap från andra så anklagades han aldrig för att vara bildad, ha böcker och använda de för att predika. Även om han hade det minsta bekantskapet med att läsa och skriva så skulle hans opponenter ha anklagat honom för att vara utbildad.

Därför har vi inga bevis för att han han läste en enda rad eller skriv ett enda ord; snarare hade Profeten(S) en grupp av ”sekreterare” som var ansvariga för att skriva ner uppenbarelsen, Profetens(S) uttalande och andra saker så som avtal som Profeten(S) ingick samt breven som han skickade till utkanterna.

Experterna i österländska studier och västerländska historiker – de som generellt brukar ha en kritisk ståndpunkt – har inte funnit det minsta tecknet som indikerar ett tillfälle då Profeten(S) läste eller skrev. Om det fanns någon sådan indikation så skulle de smarta icke-muslimska historikerna inte ha missat det. Således har många av de erkänt att Profeten(S) var olärd själv och att han växte upp bland olärda människor.

Till exempel skriver Thomas Carlyle i sin kända bok: ”En annan omständighet får vi inte glömma; att han (Mahomet) inte hade någon skolutbildning, av det vi kallar för skolbildning så inget av det alls. Konsten att skriva hade nyligen introducerats i Arabien; det verkar vara en sann åsikt att Mahomet aldrig kunde skriva! Livet i öknen med dess erfarenheter var hela hans utbildning”(1).

Will Durant skriver i hans bok ”The History of Civilisation”: ”De gav honom ömhet och omtanke, men ingen verkar ha besvärat sig med att lära honom hur man läser och skriver; denna klena framgång hade inte något högt anseende bland araberna under den tiden; endast 17 från stammen Quraish lärde sig det. Mohammed var inte känd för att ha skrivit något själv; han använde sig av en sekreterare. Hans uppenbara analfabetism hindrade inte honom från att komponera mest kända och vältaliga bok på det arabiska språket och från att erhålla sådan förståelse för ledningen av människorna som sällan kommer till högtutbildade personer”(2).

Ingen av historikerna – varken muslimer eller icke muslimer – har någonsin hävdat att Profeten(S) hade lärt sig att läsa eller skriva under sin barndom, under tonåren eller under hans Profetskap.

Så vi behöver fundera över hur en sådan person, Mohammad Ibn Abdullah(S), kunde erbjuda en sådan värdefull bok som den heliga Koranen till världen medan historien vittnar om att han aldrig hade en lärare och att han växte upp i ett samhälle så långt bort från civilisationen? Det finns inget svar på detta mysterium förutom att erkänna att han var relaterad till en metafysisk verklighet och att se honom som en Profet skickad av Allah(SWT).


(Ovan är ett urval taget från ”The Unschooled Messenger” av martyren Murtada Mutahhari)

(1). ”On heroes, hero-worship, and the heroic in history”, lektion 2: The Hero as Prophet. Mahomet: Islam, s. 82
(2). ”The History of Civilisation: The Age of Faith”, vol 4, Bok 2: Islamic Civilisation, kapitel 8, Mohammed, del 2: Mohammad in Mecca.