Skip to main content Skip to search

Archives for Under Profetens(S) fana

Förevigad i historien

En hadith som återfinns i Sahih Muslim(1) och som återberättas av Tariq Ibn Shihab lyder enligt följande: ”En grupp av judar sade till den kalifen: ‘Om det judiska samfundet hade fått en uppenbarad vers som ‘Denna dag har Jag fullbordat det…

Read more

En annorlunda introduktion

Historiker har återberättat följande: När Profeten(S) presenterade sin religion för de arabiska stammarna sade några av dem: ”Om vi erkänner det du säger och ger dig vår trohetsed och om Gud skänker dig seger över dina opponenter, kommer ledarskapet över…

Read more

Under Profetens(S) fana

I Medina, vars bosättare antagit Islam innan Profetens(S) utvandring, etablerade Profeten(S) det Islamiska statsstyret för första gången. Samtidigt som detta innebar styrka för muslimerna så innebar det desto större, samordnade och öppna attacker och krig från Qurayshs och andra icke-troendes…

Read more

Slaget vid Khaybar

Ordet Khaybar är hebreiskt och betyder fästning och barriär. Judarna levde 120 km norr om staden Medina i liten by, där invånarna bodde på några stabila fästningar, varav namnet Khaybar användes. Byn hade en bruklig jord, fruktbara palmdungar och rinnande…

Read more

Slaget vid Badr

Profetens(S) utvandring från Mecka till Medina gjorde fienderna mer fientliga. De fortsatte alltjämt tänka på hur de skulle besegra Profeten(S) och få ett slut på Islam. Folket från Mecka och deras allierade började plundra allt i utkanten av Medina. De…

Read more

Slaget mot de allierade

Detta slag är på arabiska känt som Ahzab eller Khandaq. Ahzab betyder allierade och Khandaq betyder vallgrav. Polyteisternas armé bestämde sig för att attackera Medina, den Islamiska nationens huvudstad. På Salman Farsis(RA) uppmuntran, en av Profetens(S) lojalaste följeslagare, grävde Muslimerna…

Read more

Slaget vid Uhud

Quraysh ville hämnas sina döda i slaget vid Badr. De samlade därför en stor styrka (700 beväpnade män, 3000 soldater på kameler, ett kavalleri med 200 män och ett kompani fotsoldater) för att anfalla muslimerna. Slaget utkämpades vid Uhud (5…

Read more