Category Archives: Historia Imam Sadiq(A)

Broderskap i Islam

Mufaddal tillhör en av Imam Sadiqs(A) mest anmärkningsvärda följeslagare och kamrater. När han en dag passerade genom staden Kufas marknad i Irak, råkade han få syn på två anhängare till Imam Sadiq(A) som grälade med varandra. Mufaddal närmade sig de två männen och frågade vad de tvistade om. Det verkade som om tvisten var på […]

Imam Sadiq(A) i Miqat under Hajj vallfärden

Malik bin Anas, som var en välkänd vetenskapsman i Medina, gick med vår sjätte Imam, Imam Sadiq(A) till Hajj vallfärden. När de kom fram till staden Miqat, började dem förbereda sig för att ta på sig Ihram (speciella kläder vid utförandet av vallfärden) och för att säga Dhikr av Talbiyah (vi säger ja till din […]

Hon hade sann tro

Abu Baseer hade Imam Sadiq(A) som sällskap en dag, när en kvinna kom fram till Imamen och sade, ”Jag har kommit för att ställa en fråga. Jag är sjuk, och läkare i Irak har beordrat mig att dricka alkoholhaltig dryck. Jag skulle vilja veta hur jag skall handla i min situation? Imam Sadiq(A) frågade henne, […]

Imam Sadiq(A) och islamiskt samhälle

En dag när vår 6:e Imam, Imam Sadiq(A) promenerade längs en gata lade Han(A) märke till att några personer hade slängt överbliven mat på marken. Imam Sadiq(A) blev väldigt ledsen över detta. Han(A) talade om för dessa personer att det dem gjort var väldigt fel eftersom det finns så många människor i världen som är […]

Imam Sadiqs(A) sista ord

Så fort som Umme Hameeda modern av Imam Kadhim(A) såg Abu Baseer, som hade kommit för att beklaga sorgen över döden av hennes man Imam Sadiq(A), började hon gråta. Abu Baseer grät också. När hon hade samlat sig sade Umme Hameeda till honom: ” Ni var inte här under de sista ögonblicken av Imam Sadiqs(A) […]

Rättfärdigande av ondska

Imam Sadiq(A) hade hört talas om en man som blivit rik genom sin ogudaktighet. En dag såg han mannen omgiven av en stor skara människor. En liten stund senare, drog sig mannen ut från omgivningen, och avlägsnade sig bort från dem och begav sig iväg ensam, varpå Imam Sadiq(A) började följa efter honom. Efter en […]

Den Abbasitiska kejsaren och flugan

Det var i en Abbasitisk domstol, med all dess imponerande och praktfulla omgivning. Al- Mansur var kejsaren och var närvarande för att bevittna fallet i domstolen, då en liten fluga satte sig på hans näsa. Med en svepande rörelse med handen viftade han bort flugan. Men flugan satte sig på hans näsa igen. Detta fortsatte […]

Heliga Moskén under säsongen för vallfärd

Abu al-Qasim Jafar son till Mohammad berättade: Ibn Abi al-Awja, Ibn Talut, Ibn al-Ama och Ibn al-Muqaffa samlades med en grupp Zindiqs i den heliga Moskén under säsongen för vallfärd. Imam Sadiq(A) var närvarande där och höll på med att ge lagliga beslut för folk, förklarade Koranen för dem och svarade på deras på deras […]

I Mina under Hajj Pilgrimen

Pilgrimerna hade samlats i landet Mina under Haj Pilgrimen. Imam Sadiq(A) och hans följeslagare som satt i närheten höll på att äta druvor som låg framför dem. En tigare kom fram och frågade honom om allmosor. Imam Sadiq(A) tog några druvor för att skänka honom, men mannen vägrade att ta emot druvorna och frågade istället […]

Al-Mansur Dawaniqi

En grupp av Bani Hashim träffades vid al-Abwa. Bland dem var Ibrahim son till Mohammad, Abu Jafar al-Mansur, Salih. son till Ali, Abd Allah son till al-Hasanmed sina två söner Mohammad och Ibrahim, och Mohammad son till Abd Allah son till Amr son till Uthman. Salih. son till Ali talade till dem: ” Ni vet […]