Hon hade sann tro

Abu Baseer hade Imam Sadiq(A) som sällskap en dag, när en kvinna kom fram till Imamen och sade, ”Jag har kommit för att ställa en fråga. Jag är sjuk, och läkare i Irak har beordrat mig att dricka alkoholhaltig dryck. Jag skulle vilja veta hur jag skall handla i min situation?

Imam Sadiq(A) frågade henne, ”Varför dricker du inte det som läkaren har föreskrivit för dig?” Hon svarade, ”Eftersom jag är en av dina följeslagare, skall jag följa det du säger till mig. Om du tillåter mig, skall jag dricka det; om inte, skall jag hålla mig borta från det; eftersom om jag tillfrågas av Den Allsmäktige Gud på domedagen, varför jag gjort detta, skall jag kunna svara att jag följde min tids Imam.”

Imam Sadiq(A) vände sig till Abu Baseer och sade: ”Oh Abu Baseer. Hörde du vad denna kvinna sade? Är du inte rörd av hennes tro? Trots hennes sjukdom så hindrar hon sig själv att dricka en alkoholhaltig dryck utan Imamens tillstånd.”

Imam Sadiq(A) vände sig därefter till kvinnan och sade, ”Vid Gud, jag tillåter dig inte att dricka. Om du gör detta, kommer du att ångra dig när din själ når din luftstrupe(detta syftar på tiden vid döden)”.

Efter att ha sagt detta, pekade Imam Sadiq(A) på hennes luftstrupe; och frågade henne tre gånger om hon förstått vad han sagt. Kvinnan nickade jakande med huvudet.

En av de saker som Islam strängt förbjudit är att dricka någon form av rusgivande dryck, som exempelvis öl och vin. De är skadliga för kropp och själ. Under dess påverkan förlorar man förnuftet och blir mer benägen att begå brottsliga handlingar.

Vi läser ständigt om dödliga olyckor och hemska handlingar som begåtts på grund av rusgivande drycker.  Även att sälja rusgivande drycker samt vistas i barer där människor dricker är förbjudet i Islam, detta för att förhindra människan till att frestas att dricka dessa drycker.

Den Heliga Koranen säger, ”TROENDE! Rusdrycker och spel om pengar, alla hedniska bruk och spådomskonst är ingenting annat än Djävulens skamliga påfund; håll er borta från allt sådant, för att det skall gå er väl i händer. Djävulen vill med hjälp av rusdrycker och spel om pengar framkalla fiendskap och hat mellan er och få er att glömma Gud och plikten att förrätta bönen. Vill ni inte upphöra [med allt detta]?” (Den heliga Koranen 5: 90-91)

De ovan nämnda verserna från Den Heliga Koranen varnar oss för effekterna av att dricka rusdrycker. Den första Imamen Ali(A), sade, ”Anta att en droppe alkoholhaltig dryck droppas ner i en brunn, vars vatten används för bevattning. Gräs växer fram på marken [som bevattnats med vatten från denna brunn] och ett får äter från detta gräs. Detta får blandar sig sedan med en annan flock av får som betat från en annan mark.

Om alla dessa får slaktas och det blir svårt att identifiera vilket av fåren som betat från marken, där bevattningen skett från brunnen, kommer jag inte att äta något kött från dessa får.”  Sålunda har Imam Ali(A) betonat och understrukit det onda i alkohol.   För vårt egna fysiska, mentala och spirituella välbehag, bör vi ständigt hålla oss borta från alkoholhaltiga drycker.