I Mina under Hajj Pilgrimen

Pilgrimerna hade samlats i landet Mina under Haj Pilgrimen. Imam Sadiq(A) och hans följeslagare som satt i närheten höll på att äta druvor som låg framför dem.

En tigare kom fram och frågade honom om allmosor. Imam Sadiq(A) tog några druvor för att skänka honom, men mannen vägrade att ta emot druvorna och frågade istället efter pengar. Imam Sadiq(A) bad honom att ursäkta honom, eftersom han inte hade några pengar. Tiggaren gick då med besvikelse sin väg.

Efter några steg tänkte han om och ångrade sig och gick tillbaka och frågade efter några druvor. Imam Sadiq(A) vägrade denna gång att ge honom några druvor.

Strax efter det, kom en annan tiggare. Imam Sadiq(A) tog samma druvor som han tidigare erbjudit den andra tiggaren för att ge honom. Han tog emot dem sägande, ”Tack till universums Herre som skänker mig mitt uppehälle”. När Imam Sadiq(A) hörde dessa ord, bad han mannen att vänta och gav honom ytterligare två handfulla händer med druvor till mannen. Tiggaren tackade Gud igen för andra gången. Imam Sadiq(A) bad mannen vänta igen och vände sig till en av hans vänner och frågade, “Hur mycket pengar har du med dig?”

Vännen sträckte ner sina händer i fickorna och tog upp allt han hade på sig som nästan blev totalt 20 Dirham, som han gav tiggaren på beordrande av Imam Sadiq(A). Tiggaren tackade Gud för tredje gången med orden, ”Tacksamheten är enbart till Gud. O Gud! Du är tilldelaren av de goda, och Du har ingen kompanjon”. Hörande dessa ord, tog Imam Sadiq(A) av sig sin dräkt och skänkte till tiggaren.

Denna gång ändrade tiggaren sin ton och nämnde några ord som tackade enbart Imam Sadiq(A). Efter det gav Imam Sadiq(A) inte tiggaren något mer och gick sin väg. Hans vänner och följeslagare som var närvarande där sade, ”Vi tror att om tiggaren fortsatt att tacka Gud som han gjort tidigare, så skulle Imam Sadiq(A) ha fortsatt att ge honom mer och mer. Men när han ändrade sina ord till att istället berömma och tacka Imam(A) så fortsatte han inte att ge tiggaren mer bistånd.

När du får någonting minns att fastän du får det från en person, så har Allah önskat detta för dig. Så du skall inte enbart tacka personen som givit dig gåvan (Jazakallah) men även tacka Allah(SWT – Subbhanah-o wa ta´ala )(Alhamdulilah).