Broderskap i Islam

Mufaddal tillhör en av Imam Sadiqs(A) mest anmärkningsvärda följeslagare och kamrater. När han en dag passerade genom staden Kufas marknad i Irak, råkade han få syn på två anhängare till Imam Sadiq(A) som grälade med varandra.

Mufaddal närmade sig de två männen och frågade vad de tvistade om. Det verkade som om tvisten var på grund av något slags arv, och en av männen påstod sig ha rätt till en summa av fyra hundra dirhams från den andre mannen.

När Mufaddal hörde de båda männens versioner, tog han med dem hem till honom. Där gav han pengarna till mannen som påstod sig har rätt till summan, gjorde dem till vänner igen och vädjade till dem att skiljas åt i fred. När de var på väg att gå, sadeMufaddal till dem, ”Sannerligen så är dessa pengar inte från mig utan de är från min mästare Imam Sadiq(A) som tillåtit mig att använda pengarna i syfte att upprätthålla vänskap mellan de troende.”

När två troende grälar, lär Islam oss att försöka skapa fred mellan dem och inte tillföra ved till elden. Den som uppmuntrar till slagsmål eller gräll är ingen troende, utan en djävul i form av en människa.

De troende är bröder. Försona därför två bröder [som är oense] och frukta Gud- kanske skall ni erfara barmhärtighet.” (Den heliga Koranen 49:10)

Jag råder er, och alla mina barn, mina anhöriga, och vem som än får del av detta meddelande, att vara medveten om Allah(SWT), att avlägsna och ta bort era skillnader, och att stärka era band.

Jag hörde er farfar, fred vare med honom, säga: ”Försoning och förlikning av era skillnader är mera värt än all bön och fastan.” [Imam Ali(A) sista önskan] Den Heliga Profeten Mohammad(S) sade: ”Att kärleksfullt titta på en broder för Allahs(SWT) välbehag är det samma som dyrkan”