Den Abbasitiska kejsaren och flugan

Det var i en Abbasitisk domstol, med all dess imponerande och praktfulla omgivning. Al- Mansur var kejsaren och var närvarande för att bevittna fallet i domstolen, då en liten fluga satte sig på hans näsa. Med en svepande rörelse med handen viftade han bort flugan. Men flugan satte sig på hans näsa igen.

Detta fortsatte tills Al-Mansur blev väldigt upprörd. Vändande till den 6:e Imamen, Imam Sadiq(A), som var närvarande den dagen, sade Al-Mansur: O Son av den Heliga Profeten Mohammad(S), kan du tala om för mig varför Allah(SWT) har skapat dessa usla flugor? ”Ja”, svarade Imam Sadiq(A) och sade: ”Så att de mäktiga och de stolta skall kunna visa ödmjukhet och vara hjälplösa.”