Category Archives: Historia Imam Ridha(A)

Hans(A) titlar

Ar-Ridha: Änglar, Profeter, Troende och även fiender till Ahlul-Bayt(A) accepterade honom. Så mycket att Mamoon Rashid tvingades erbjuda honom tronföljden (bli hans efterträdare). Imam Zaman-e-Thamin: Thamin betyder åtta. Zamen betyder en person som går i god för någon på eget ansvar som löftesman eller garant. En av anledningarna till att Imam Ridha(A) tilldelats detta namn […]

Obetalda löner

En dag hade Sulayman bin Ja’far och Imam Ridha(A) gått ut och arbetat tillsammans. Solen hade börjat gå ned och Sulayman bin Ja’far ville återvända hem. Imam Ridha(A) sade till honom: ”Kom med mig hem och stanna över natten.” Sulayman bin Ja’far gick med på detta och tillsammans med Imam Ridha(A) gick de till Imamens(A) […]

Den gyllene kedjans hadith

När vår 8:e Imam, Imam Ridha(A) en gång reste till en stad (kallad Nishapur) bad stadens invånare Imamen(A) att berätta för dem en hadith från vår Heliga Profet Mohammad(S). Imam Ridha(A) berättade följande hadith: ”Min fader Imam Kadhim(A) berättade för mig, från hans fader Imam Sadiq(A), som hört från sin fader Imam Sajjad(A), som i […]

Befallningen från Allah(SWT)

Kungen Mamoon Rashids tjänare var väldigt upprörda och förbannade över att han hade gjort vår 8:e Imam, Imam Ridha(A), till hans efterträdare. För att visa Imam Ridha(A) att de inte respekterade honom, beslöt Mamoon Rashids tjänare att inte öppna dörren till hovet eller att lyfta upp gardinerna för Imamen(A) att passera igenom, när han skulle […]

Det tragiska slutet

Det finns idag ett flertal historier om vilken metod Mamoon använde sig av för att släcka Imam Ridhas(A) liv. Abul-Faraj och al-Mufid (två rättslärda) nämner att Imam Ridha(A) blev förgiftad med granatäppelsaft och druvsaft.al-Mufid citerar, i sin bok Al-Irshad, Abdullah ibn Bashir sägandes: ”Mamoon befallde mig att låta mina naglar växa så mycket som möjligt […]

Den rituella Eid Fitr bönen

När ”Eid dagen” inträffade, Beordrade Mamoon Rashid att Imam Ridha(A) skulle leda ”Eid Fitr ” (Festivalen vid slutet av månaden Ramadan – Fastemånaden) bönen, och alla framstående personer skulle be med honom. Till att börja med accepterade inte Imam Ridha(A) detta. Men när Mamoon Rashid insisterade, var han tvungen att acceptera det. Men Imamen(A) hade […]

Mamoon Rashids erbjudande om trönfölje till Imam Ridha(A)

När Imam Ridha(A) anlände till Marw (Khurasan) viasade det abbasitiska kungadömet, med Mamoon Rashid som kalif, honom stor respekt och gästfrihet. Mamoon sade till Imamen(A): ”Jag vill ta bort mig själv som kalif och låta ledarskapet övergå till dig.” Men Imam Ridha(A) tackade nej till hans erbjudande. Mamoon Rashid upprepade sitt erbjudande i ett brev […]

Varför ville Mamoon tillsätta Imam(A) som sin efterträdare?

1. Först och främst var detta för att behaga Shiiternas allmänna omdöme i Khurasan, med dess kringliggande områden, vilket då skulle göra det enklare för Mamoon att bli accepterad av folket där. Detta skulle även innebära en seger gentemot hans broder Amin. 2. I andra hand var detta för att undvika konflikter med olika folkgrupper […]

Visdomsord från det tionde ljusets(A)

Den bästa och mest respekterade dygden hos en människa är att göra gott och uppfylla de nödställdas begär. En uppriktig person sviker dig inte, trots det anser du svikaren som den mest uppriktige. Det är bättre att undvika generositet som resulterar i förlust för dig själv än bidrag mottagna från dina bröder. Den som är […]