Mamoon Rashids erbjudande om trönfölje till Imam Ridha(A)

När Imam Ridha(A) anlände till Marw (Khurasan) viasade det abbasitiska kungadömet, med Mamoon Rashid som kalif, honom stor respekt och gästfrihet.

Mamoon sade till Imamen(A): ”Jag vill ta bort mig själv som kalif och låta ledarskapet övergå till dig.” Men Imam Ridha(A) tackade nej till hans erbjudande. Mamoon Rashid upprepade sitt erbjudande i ett brev sägandes: ”Om du tackar nej till mitt erbjudande, måste du ändå godta att bli min efterträdare.”

Men återigen vägrade Imam Ridha(A) bestämt. Mamoon Rashid tillkallade honom. Han var ensam med Al-Fadl ibn Sahl, den förnäma iraniern som var ansvarig för två instanser (militär och civil kanslien). Det var ingen annan med på mötet.

Mamoon Rashid sade till Imam Ridha(A), ”Jag ansåg det som lämpligt att få kontroll över muslimerna genom dig och att befria mig själv från ansvaret genom att ge det till dig.” När Imam Ridha(A) återigen förkastade hans erbjudande, talade Mamoon Rashid till honom på ett hotfullt sätt.

I hans tal sade han: ”Umar ibn al-Khattab kallade till ett samråd (shura) för att utse en efterträdare. Med i den här församlingen var din förfader, de troendes Mästare, Imam Ali(A). Umar ibn al-Khattab bestämde att om någon gick emot beslutet, skulle blev han avrättad. Så det finns ingen utväg för dig än att acceptera vad jag yrkar för dig.

Jag struntar i att du motsätter dig det.” Som svar, sade Imam Ridha(A): ”Jag går med på vad du kräver av mig under förutsättning att jag inte har befälet, inte heller ger order, inte tar rättsliga beslut, inte döma, inte fastställa beslut, inte avskeda, eller ändra någonting från vad det är i nuläget.”

Mamoon Rashid accepterade alla dessa krav. Dagen då Mamoon Rashid anbefall trohetseden till Imam Ridha(A) berättade en av Imamens(A) närmaste representant, som var närvarande vid detta tillfälle: ”Den dagen stod jag framför honom. Imam Ridha(A) tittade på mig medan jag var mycket glad över vad som hade inträffat.

Imam Ridha(A) signalerade till mig att komma närmare. Jag kom närmare och han berättade, så att ingen kunde höra, ’Sysselsätt inte ditt hjärta med denna sak och var inte glad över detta. Detta är något som aldrig kommer att inträffa.’” Förespråkandet från Imam Ridha(A), Imam-e Zamen (som går i god för någon på eget ansvar som löftesman eller garant) Det står skrivet i ”Dhillul Mateen” att Meer Mu’inuddin Ashraf, en av de ärbara vaktmästarna av Imam Ridhas(A) helgedom, sade: ” En gång drömde jag att jag befann mig i helgedomen av Imam Ridha(A) och skulle ut för att utföra den rituella tvagningen (Wudu). När jag närmade mig vallen av Ameer Ali Sher , såg jag en grupp av människor gå in i Imam Ridhas(A) helgedom.

En enastående personlighet ledde dem, och de hade alla spadar med sig. När de hade gått in i helgedomen, pekade den framstående personligheten mot en specifik grav och sade: ”Gräv ut den bedrövliga människan från sin grav”. När de hörde hans befallning, började de med att gräva upp graven.

Jag frågade en av männen vem denna man var. Han svarade att han var de troendes Mästare, Imam Ali(A). Just då såg jag Imam Ridha(A) komma ut från sin helgedom och hälsade på Imam Ali(A).

Imam Ali(A) besvarade hans hälsning. Imam Ridha(A) sade: ”Åh min respekterade förfader! Jag uppmanar dig och har tillit att du förlåter denna person på min begäran, som ligger begravd under skyddet av min helgedom”.

Imam Ali(A) svarade, ”Åh min kära son! Visste du att han var en person som ställer till med elände, en äktenskapsbrytare, och en alkoholist”? Imam Ridha(A) svarade, ”Jag vet om detta, men vid den sista delen av hans liv testamenterade han om att bli begraven här, så jag ber dig att förlåta honom på min begäran.”

Imam Ali(A) förlät honom om lämnade helgedomen. Jag vaknade upp ur min dröm med fruktan och väckte de övriga vaktmästarna för att berättade min dröm. Vi gick allihop tillsammans till den plats jag sett i min dröm och fann en nyligen grävd grav vars lera var utspridd. Efter några delförfrågningar kom vi till kännedom att en turkisk man som hade avlidit hade blivit begravd där dagen innan”.

Hajj Ali Baghdadi hade fått äran att träffa Imam Mahdi(AJ) och ställa några frågor. En av de ställda frågorna, löd enligt följande: ”Är det sant att en person som vallfärdar till Imam Hossein(A) helgedom på en fredag natt uppnår frälsning”? Imam Mahdi(AJ) svarade, ”Ja, vid Allah”. Hajj Ali Baghdadi sade att han såg tårar i Imam Mahdi(AJ) ögon.

Sedan frågade jag honom en annan fråga, ”År 1269 (i den islamiska kalendern), när vi vallfärdade till Imam Ridha(A) helgedom, träffade vi en nomad arab som hade sitt ursprung från Najaf. Vi bjöd in honom på middag och frågade hur han såg på belöningen av kärleken till Imam Ridha(A). Han svarade, ”Paradiset”, och sade, ”Sedan de senaste 15 dagarna har jag varit Imam Ridha(A) pilgrim, har då Munkar och Nakir fräckheten att komma nära mig. Maten som jag konsumerade från Imam Ridha(A) bord har förvandlats till kött och blod”.

Jag frågade Imam Mahdi(AJ) om hans yrkande stämde. Imam Mahdi(AJ) svarade, ”Ja det är sant. Imam Ridha(A) kommer personligen att rädda honom från att bli utfrågad i graven. Sannerligen vid Allah! Min förfader var verkligen en Imam Zamen (som går i god för någon på eget ansvar som löftesman eller garant).