Varför ville Mamoon tillsätta Imam(A) som sin efterträdare?

1. Först och främst var detta för att behaga Shiiternas allmänna omdöme i Khurasan, med dess kringliggande områden, vilket då skulle göra det enklare för Mamoon att bli accepterad av folket där. Detta skulle även innebära en seger gentemot hans broder Amin.

2. I andra hand var detta för att undvika konflikter med olika folkgrupper såsom ”Alawiterna ” vilka alltid hade hotat Abbasiterna med ett antal uppror.

Mamoon firade händelsen av Imam Ridha(A) accepterande som hans efterträdare. Imamen(A) gav endast en kort ceremoni, efter prisandet av Allah(SWT), sägandes: ”Vi har över er fått befogenheter av Profeten(S), och ni har rättigheter över oss också; om ni uppfyller eran plikt gentemot oss, kommer vi att vara skyldiga att utföra våran plikt gentemot er. Mamoon lät tillverka mynt med Imam Ridha(A) namn på. Imamen(A) visste dock att detta inte skulle vara länge. Snart började Mamoon hålla Imamen(A) under ständig bevakning.

Imam Ridha(A) använde sin position för att i allra möjligaste mån sprida den sanna Islamiska läran. Mamoons hov besöktes av tusentals människor och Imamen(A) gjorde ett stort intryck på deras sinnen. Hans hadith (den gyllene kedjan) lästes i stor utsträckning.

Mamoon, som var förtjust i akademiska och vetenskapliga diskussioner, arrangerade flera tillställningar där han bjöd in tänkare från Grekland, Italien, Indien, etc. för att föra diskussioner med Imam Ridha(A). En dag hade en judisk rättslärd blivit inbjuden av Mamoon för att föra diskussioner med Imam Ridha(A).

Den rättslärde frågade: ”Hur kan du acceptera Mohammad(S) som Guds profet när han inte utförde några mirakel? ” Imamen(A) svarade: Det största av Allah(SWT) mirakel är människans intellekt. Det tillåter människan att tänka igenom sina tankar och komma fram till förnuftiga slutsatser. Islam vädjar till mänskligt förnuft.

Människan måste acceptera Allah(SWT) genom förnuft och inte genom mirakel”. Den rättslärde hade inte mycket att säga efter detta svar. Imam Ridha(A) uppmuntrade väldigt mycket till minnet av ”martyrernas mästare” Imam Hossein(A). Mamoon var aldrig uppriktig i sitt uppträdande gentemot Imamen(A).

Att se Imam Ridha(A) popularitet öka bland folket störde honom i stor omfattning, speciellt efter händelsen då han tillfrågade Imamen(A) att leda ”Eid” bönen i hans ställe, då han var vid dålig hälsa. Mamoon hade bevittnat, redan innan Imam Ridha(A) börjat närmat moskén, att folk samlades i led på gatorna ropandes takbir (dvs. Gud är störst).

Det kändes nästan som om murarna runt staden Marw gjorde samma sak. Mamoon tvingades den dagen kalla tillbaka Imam Ridha(A) till hovet. Det finns ett antal redogörelser för hur Imam Ridha(A) blev dödad av Mamoon. Ett av dessa är att Imamen(A), som gillade druvor väldigt mycket, blev serverad förgiftade druvor.

Imam Ridha(A) blev sjuk och dog två dagar efter denna händelse den 29:e Safar år 203 (enligt den islamiska kalendern). Imam Ridha(A) blev mördad i en liten by kallad Sanabad i staden Toos (Mashhad). Han hade endast en son, Imam Mohammad al-Jawad(A), som efterträdde honom som den 9:e Imamen.

Mamoon beordrade Imam Ridha(A) grav att grävas nära hans fader Harun Rashids grav. När denna grav grävdes sade Mamoon att Imam Ridha(A) berättat för honom att när hans grav skulle komma att grävas skulle vatten och fiskar uppträda inunder. Precis som Imamen(A) hade förutspått vällde vatten fram med fiskar när graven var färdig grävd för att sedan försvinna igen. Imam Ridha(A) är begravd i staden Mashhad i Iran.