Hans(A) titlar

Ar-Ridha: Änglar, Profeter, Troende och även fiender till Ahlul-Bayt(A) accepterade honom. Så mycket att Mamoon Rashid tvingades erbjuda honom tronföljden (bli hans efterträdare).

Imam Zaman-e-Thamin: Thamin betyder åtta. Zamen betyder en person som går i god för någon på eget ansvar som löftesman eller garant. En av anledningarna till att Imam Ridha(A) tilldelats detta namn framgår av följande berättelse. En dag när Imam Ridha(A) var på väg med sin historiska resa från Medina till Marw (Khurasan), passerade han en djungel där han mötte en jägare som höll på och döda ett rådjur. Vår Heliga Imam(A) bad jägaren att släppa rådjuret fritt så hon fick möjlighet att mata sina hungriga ungar. Imam Ridha(A) berättade också för jägaren att när rådjuret matat klart sina ungar skulle det komma tillbaka. Jägaren lät rådjuret gå på grund av Imamens(A) uppmaning att göra så, men han trodde inte att det skulle komma tillbaka igen och trodde att Imamen(A) försökte göra narr av honom.  När rådjuret senare återvände med sina ungar bad hon Imam Ridha(A) att ta hand om dem. Det var efter denna historiska händelse som Imam Ridha(A) blev känd som Imam-e-Zamen(A) (Personen som går i god för någon på eget ansvar som löftesman eller garant). Vi tror att om någon som befinner sig på resande fot är under beskyddet av Imamen(A), kommer han/hon att återvända hem i säkerhet.

Gharibul-Ghurabaa: Gharibul-Ghurabaa betyder någon som är en främling, dvs. han har lämnat sin hemstad. Imam Ridha(A) befann sig långt ifrån sitt hem och sin familj och han var den enda Imamen(A) som är begravd utanför Irak och Saudi Arabien. Alim e Ale Mohammad Den lärde från Ale Mohammad (Profeten Mohammad(S) avkomma). Detta namn tilldelades Imam Ridha(A) av hans förfader Imam Sadiq(A).