Visdomsord från det tionde ljusets(A)

 • Den bästa och mest respekterade dygden hos en människa är att göra gott och uppfylla de nödställdas begär.
 • En uppriktig person sviker dig inte, trots det anser du svikaren som den mest uppriktige.
 • Det är bättre att undvika generositet som resulterar i förlust för dig själv än bidrag mottagna från dina bröder.
 • Den som är övertygad på den gudomliga belöningen kommer att bli mer generös.
 • Den som antar någon som sin broder i syfte att söka Allah(SWT) samtycke, kommer att tilldelas en kammare i paradiset.
 • Att ge allmosor är det mest värdefulla av besparingar.
 • Att vara tålmodig vid svårigheter är en dygd men att avstå från förbjudna handlingar är större.
 • Tålamod och underkastelse betraktas som de mest värdefulla andaktsövningarna.
 • Sann fromhet betyder inte överdrivet mycket bön och fastande. Man bör fundera över gudomligheten mer djupgående.
 • Var anständig gentemot dina vänner och var försiktig när du stöter på en fiende. Var trevlig gentemot alla.
 • Det är mycket bättre att vara ointresserad av andras egendom än att vara generös.
 • Att hjälpa handikappade är mycket bättre än att ge allmosor.
 • Usel rikedom är det som skänker ett gott namn för dess ägare.
 • Det finns ingen näringsrikare mjölk för ett barn än den som kommer från modern.
 • Han som utsätter sig själv öppet för en anklagelse skall inte klandra de som misstänker honom.
 • Tyranner kommer slutligen att bli bestraffade.
 • Han som önskar bli mest överflödig, skall sätta sin fulla tillit till Allah(SWT).
 • Han som visar tålamod för att söka Allah(SWT) välbehag kommer utan tvekan att få mer än vad han förlorat.
 • Han som önskar förskjuta tiden för hans död och önskar öka sitt uppehälle bör observera banden av släktskap.
 • Allah(SWT) kommer att göra en person glad på domedagen som under sitt liv avlägsnat sorg i hjärtat hos en troende.
 • Var hängivna anhängare av välsignelser för de är flyktiga: när de väl glidit er ur händerna, kommer de inte tillbaka.
 • Att använda parfym är ett uppträdande av Profeten(S). Renlighet är en egenskap hos profeter.
 • En som bryter sitt löfte kommer inte att vara säker vid obehagliga händelser.
 • Bli inte arg när du blir informerad om sanningen.
 • Sann tro innefattar fullbordandet av de religiösa plikterna tillsammans med undvikandet av de förbjudna handlingarna.
 • Han som tillkallar Allah(SWT) vrede i avsikt att söka en kungs välbehag är en förrädare.
 • Ingenting är mer värt än ett gott temperament.
 • Du som inte kan tillfredställa människor med din rikedom borde istället försöka göra dem tillfreds med ett kungalikt ansikte och ett gott uppförande.
 • Tystnad är en av portarna till visdom.
 • Människans intellekt är hans vän och okunnighet, är hans fiende.
 • Allsmäktighet är förbehållen Allah(SWT) den Ende. Han som påstår sig besitta denna status kommer att förgås av Allah(SWT).
 • Om en person önskar en annan troende illa, kommer Allah(SWT) inte att acceptera hans religiösa handlingar.
 • Håll dig borta från girighet och avund. Dessa två egenskaper har redan förintat tidigare släkten.
 • Han som inte tackar sin välgörare har i själva verket inte prisat Allah(SWT) den Störste och den Ärbare.
 • En givmild man äter andras mat för att de skall delta i att äta hans mat. En snåljåp nekar till att äta av andras mat för att beröva dem att ta del av hans mat.
 • Den som klandrar tiden kommer att spendera en lång tid klandrande.
 • De givmilda är människornas härskare på denna jord, medan de fromma är ledarna på domedagen.
 • Din mun är en av vägarna till att ta kontakt med Allah(SWT). Du borde därför hålla den ren genom att borsta dina tänder.
 • Ren fromhet är inget annat än undvikandet av jordiska synder och avhållsamhet från trakassering av de rättrogna.
 •  Den som bedömer sig själv med försiktighet kommer till slut att dra nytta av detta: den nonchalanta kommer att gå miste om detta.
 • Den som handlar utan insikt liknar en fotgängare som vandrar på fel väg. Ju snabbare man går, ju mer avviker man från den rätta vägen.
 • De förlåtande soldaterna kommer att njuta av den gudomliga segern på slagfältet.
 • Den som önskar bli den käraste bland folket måste vara rättskaffens både öppet och i hemlighet.
 • Människans intellekt är en gudomlig välsignelse men hövlighet är förvärvad genom strävan.
 • Förståndighet håller ånger borta.
 • Eftertanke är spegeln i vilken du kan se dina goda och onda handlingar.
 • Storsinthet är ostabilt. Förtroende till Allah(SWT) skänker det stabilitet.
 • Gåvor utplånar hatet i hjärtat.
 • Ödmjukhet innebär att behandla andra på samma sätt som man förväntar sig att andra skall behandla en själv.
 • Om någon försöker hålla sig själv felfri under fyrtio dagar, kommer Allah(SWT) låta vågor av visdom välla fram från hjärtat till tungan.
 • Att ge allmosor avvärjer den bestämda katastrofen.
 • Den som önskar bli starkast av alla bör förlita sig på Allah(SWT).
 • Den av de troende som begåvats med ett gott temperament kommer att ha den starkaste tron.
 • Perfektion i intellekt är i huvudsak att ha tro på Allah(SWT) och i andra hand uppföra sig väl gentemot andra.
 • Straffet för otacksamhet sker ögonblickligen.
 • Förlåtelse är bra när det inte följs av klander.
 • Pärlor av välgörenhet inkluderar hemlighållande av dina goda handlingar, uthållighet i prövningar och förbehållsamhet vid katastrofer.
 • En troende muslim överskrider aldrig sina rättigheter när han är vid makten.
 • En troendes ursinne får honom inte att avvika från den rätta vägen.
 • Den som påbörjar sin dag utan en åtanke på att förbättra muslimernas situation borde inte kallas för en muslim.
 • En sann muslim retar aldrig andra med sina händer och tunga.
 • Den som känner sina förtjänster kommer sällan förgås.
 • Han som väljer sin väg ordentligt kommer inte att falla. Han kommer aldrig att nå ett dödläge i fall han ramlar.
 • En givmild man är nära Allah(SWT), nära paradiset, och nära alla.
 • Att bevara andras hemligheter, ha tålamod i motgångar och ha fördragsamhet gentemot andra är alla tecken på tro.
 • Fördragsamhet, kunskap och tystnad är alla tecken som återfinns hos en rättslärd.
 • Att inneha fiendskap gentemot andra människor är den värsta förberedelsen för avresan mot nästa liv.
 • Den som förråder sina bröder, orsakar dem förluster och lurar dem, är inte en av oss.
 • En som plågar sin granne är inte en av oss.
 • Bli aldrig arg på andra och be dem aldrig om någonting. Önska för människor vad du önskar dig själv.
 • Vin och andra rusdrycker är strängt förbjudna enligt religionens lagstiftning. Ett smuttande är lika olagligt som att dricka en hel tunna.
 • Att vara vänlig mot andra betecknar hälften av visdom.
 • En rik person bör vara generös mot sin familj.
 • En muslim bör inte skrämma sina bröder.
 • Den som avslöjar sina brister framför andra kommer att vanära sig själv.
 • Att umgås med skurkar leder till misstanke om det goda.
 • Avsägelse, välgörenhet och övertygelse är de mest värdefulla välsignelserna härstammande från Himmelriket.