Det tragiska slutet

Det finns idag ett flertal historier om vilken metod Mamoon använde sig av för att släcka Imam Ridhas(A) liv. Abul-Faraj och al-Mufid (två rättslärda) nämner att Imam Ridha(A) blev förgiftad med granatäppelsaft och druvsaft.al-Mufid citerar, i sin bok Al-Irshad, Abdullah ibn Bashir sägandes:

”Mamoon befallde mig att låta mina naglar växa så mycket som möjligt utan att någon skulle lägga märke till detta. Så jag gjorde vad han beordrade mig. Sedan kallade han mig till sig och gav mig något som liknade tamarindfrukt och sade, ’pressa ihop detta med båda händerna’, vilket jag gjorde. Sedan reste sig Mamoon upp, lämnade mig och gick till Imam Ridha(A) och frågade honom, ’Hur står det till?’. Imamen(A) svarade, ’Jag hoppas att allt står rätt till.’ Mamoon sade, ’Jag också, genom Guds nåd, mår jag bra; har någon som önskar dig väl besökt dig idag?’ Imamens(A) svar var negativt. Mamoon blev arg, tillkallade sina tjänare och beordrade  en av dem att omedelbart ge granatäppeljuice till Imam Ridha(A) sägandes, ’…för han klarar sig inte utan det.’ Sedan kallade Mamoon på mig och sade: ’Krama ur juicen från granatäpplet med dina egna händer’, vilket jag också gjorde. Sedan gav Mamoon juicen till Imam Ridha(A) personligen.

Detta var orsaken till Imamens(A) död, för han levde endast två dagar efter denna händelse.” uppges ha sagt, ”Jag besökte Imam Ridha(A) efter Mamoon hade lämnat och Imamen sade till mig, ’Åh Abul-Salt! De har gjort det…!’ och fortsatte unifiera och prisa Allah(SWT).” Mohammad ibn al-Jahm uppges ha sagt, ”Imam Ridha(A) brukade älska druvor. Några druvor sägs ha blivit förberedda åt honom på ett speciellt sätt. Nålspetsar hade stuckits in i varje druva och lämnats på detta sätt i flera dagar. Sedan plockades de bort och serverades till Imam Ridha(A). Imamen(A) åt några av dem och föll sedan in i det sjuktillstånd som kom att bli hans död. Druvorna dödade honom och det sägs att detta var en av de mest effektiva metoderna av förgiftning.”

Oavsett metoden för hur Imam Ridha(A) blev mördad, kan det konstateras att Mamoon helt klart var den person som mördade Imamen(A).

Detta baseras på alla de studier av texter och den historiska bakgrunden av de politiska förhållandena vid den tiden. Imam Ridhas(A) död inträffade i staden Toos (Mashhad), i en by kallad Sanabad och han begravdes vid Hameed ibn Tahtabas hus under kupolen där Harun Rashid hade blivit begravd. Imamen(A) begravdes bredvid Harun Rashid med riktningen mot Mecka (Qibla).

När Imam Ridha(A) dog, avslöjade inte Mamoon detta direkt, utan lämnade honom död i sitt hem ett helt dygn innan han kallade på Muhammad ibn Ja´fer ibn Mohammad och en grupp av ättlingar till Abu Talib. När de hade kommit visade han Imamen(A) för dem och började sedan gråta livligt och tilltalade den livlösa kroppen sägandes, ”Åh min Broder!

Det är verkligen svårt för mig att se dig i detta tillstånd, och jag hade hoppats att lämna denna världen före dig, men Allah(SWT) lät sin dom falla.” Mamoon visade att han plågades mycket av detta och sörjde öppet. Han gick ut tillsammans med de andra bärandes Imamens(A) kista till platsen där han nu är begravd.