Skip to main content Skip to search

Posts by ehsan

Förevigad i historien

En hadith som återfinns i Sahih Muslim(1) och som återberättas av Tariq Ibn Shihab lyder enligt följande: ”En grupp av judar sade till den kalifen: ‘Om det judiska samfundet hade fått en uppenbarad vers som ‘Denna dag har Jag fullbordat det…

Read more

En annorlunda introduktion

Historiker har återberättat följande: När Profeten(S) presenterade sin religion för de arabiska stammarna sade några av dem: ”Om vi erkänner det du säger och ger dig vår trohetsed och om Gud skänker dig seger över dina opponenter, kommer ledarskapet över…

Read more

En rättsstat

En dag under Imam Alis(A) styre i Kufa så försvann hans utrustning. Efter ett tag hittades den hos en kristen man. Imam Amir al-mo’menin(A) som var den som styrde samfundet då, tog den kristna mannen till domaren och sade att…

Read more

En mystisk attraktion

Orden och logiken i Imam Alis(A) Nahjul Balagha likt dess huvudkälla – Den heliga Koranen – förblir färsk och klingande i den nuvarande världen trots att olika politiska och moraliska ideologiers existens. En sak som har diskuterats på djupet bland…

Read more