Mu’awiyah utser sin efterträdare

Den pakt som Mu’awiyah hade slutit med Imam Hassan(A), stoppade honom från att utse en efterträdare. Han beslutade därför att förgifta Imam Hassan(A) så att vägen för hans son Yazids efterträdande skulle öppnas. Därefter skulle folket tvingas att svära trohetsed till honom. Han kontaktade därför Ju’da, Imam Hassans(A) hustru, och lurade henne att förgifta Imamen(A). Lyckades hon, skulle han ge henne ett hundra tusen dirhamer, och hon skulle få gifta sig med hans son, Yazid.