Sista uttalandet

Junadah Ibn Abi Umayyah sade: ”Jag gick för att besöka Imam Hassan(A) under hans sjukdom som ledde till hans död. Det fanns en balja framför honom som han kunde använda för att häva ur sig effekterna av den gift som Muawiyah hade infekterat honom med.

Junadah säger: ”Jag sade till honom: ”O son till Allahs Budbärare! Rådge mig!”

Imam Hassan(A) svarade: ”Förbered dig inför din resa till livet efter döden och förberedd även nödvändigheter för denna resa innan din döden kommer.

Du bör veta att du är ute efter den här världen och döden är ute efter dig. Oroa dig inte för dagen som inte kommit ännu. Du bör veta att du inte kommer att erhålla mer än din specificerade uppehälle såvida du inte sparar det för någon annan.

Och du bör också veta att du (på domedagen) kommer att bli frågad och du kommer att hållas ansvarig för vad du tjänade in på ett tillåtet sätt i den här världen; och du kommer att bli bestraffad för vad du tjänade in på ett otillåtet sätt; och du kommer att fördömas och klandras för vad du tjänade in på ett tveksamt sätt. Så behandla den här världen som ett lik (som du endast använder när det är nödvändigt), och ta endast ifrån det så mycket som du behöver.(1)

Jobba för den här världen som om du skulle leva för alltid (så om något av dina världsliga affärer försenas så har du tid att göra det senare)(2); och jobba för livet efter döden som om du kommer att dö imorgon (du har inte mycket tid kvar). Och om du är ute efter ära som inte kommer från din släktlinje, och om du söker storhet och bävan utan att vara kungen, så rädda dig själv från vanäran och ynkligheten av att vara olydig mot Allah(Swt) till äran och storheten i Hans lydnad.

Om du inte har andra alternativ än att bli vän med människor så bli vän med de som:

* Vars sällskap förskönar dig och gör dig stolt (istället för skamsen).
* Skyddar dig varje gång du gör honom en tjänst.
* Erbjuder dig hjälp varje gång du ber om det.
* Hjälper dig ifall du sträcker ut din hand mot honom.
* Löser problemet om du misslyckas med en viss fråga.
* Ser till dina goda handlingar.
* Agerar ifall du bestämmer dig för att vara tyst.
* Håller dig sällskap varje gång en svårighet eller sorg drabbar dig.
* Orsakar dig inte någon problem eller skada.
* Lämnar dig inte ensam i verkligheten.
* Prioriterar dig över sig själv om ni skulle diskuterade fördelningen av egendomar.*

Junadah fortsätter:

”Sedan blev han så gul i ansiktet att jag fruktade för hans liv. Vid det tillfället kom Imam Hossein(A) in i rummet, kramade Imam Hassan(A) och kysste hans huvud och mellan hans ögon. Sedan satte han sig bredvid sin broder och de talade till varandra privat. Imam Hassan(A) gjorde Imam Hossein(A) till sin efterträdare och blev martyr vid en ålder av 47 och han begravdes i Baqi gravplatsen.

(Ovan är en sektion hämtad från ”Bihar al-Anwar”, vol 44, av den numera avlidne Allamah Majlisi)

Fotnoter:

1) Enligt Islamisk lag är det inte tillåtet att äta kött från en död kropp; förutom vid fall då inget annat är tillgängligt och om man inte konsumerar liket så leder det till ens död. I det här fallet är det tillåtet att använda sig av köttet från den döda kroppen för att göra sig av med hungern och rädda sitt liv.

2) Vad som menas med rådet är att inte propagera lathet, försummande eller tröghet i världsliga affärer; snarare så är det baserad på vad de rättslärda har sagt så menas det att man skall involvera sig så lite som möjligt i världsliga frågor och spendera den mesta av tiden på frågor som är relaterade till livet efter döden.