Category Archives: I Profetens(S) famn

Imam Ali(A) – den första mannen som blev anhängare till Profetens(S) tro

I en tid då en svår hungersnöd hade brutit ut i den Arabien (nutida Arabiska halvön), var Abu Talibs(A) finansiella ställning starkt påverkad och besvärlig. För att minska farbroderns ekonomiska problem, tog Profeten(S) hans son, Imam Ali(A), till sitt eget hus och tog hand om honom och uppfostrade honom som en kärleksfull far. Imam Ali(A) […]

Första muslimer

Alla historiker är enade om att Khadijah(A) var den första kvinnan som trodde på Islam och omfamnade uppdraget som Allah(SWT) hade ålagt sin tjänare och budbärare Profeten Mohammad(S). Imam Ali(A), De troendes mästare har sagt: ”… det var inget hus som samlades kring Islam, annat än Allahs(SWT) budbärares hus, Profeten Mohammad(S), Khadijah och den tredje […]

Profetens(S) famn

Från allra första ögonblick, då Profeten(S) höll det nyfödda barnet i sin famn och barnet öppnade ögonen för att välsigna sin syn med Profetens(S) vackra lysande ansikte, upprättades det band som knutits sedan skapelsens begynnelse under Guds tron nu på denna jord! Abu Talib(RA), Profetens(S) farbror, som hade tagit hand om Profeten(S) efter hans farfar […]

Imam Ali(A) och Profetens(S) profetskap

Innan detta kapitel börjas, måste Profeten Mohammads(S) profetiska uppdrag nämnas för att det senare skall sträcka sig fram till Imam Alis(A) liv, som hade en stor betydelse i denna uppgift. Profeten(S) var redan från tidig ålder känd för sin goda moral och stora visdom. Han var respekterad och anförtrodd av alla samtidigt som många vände […]

Imam Alis(A) far, Abu Talib(A)

Abd al-Mutallib(A), som grävde brunnen Zam Zam, hade tio söner. Abdullah, Profetens(S) far, var en av dem. Abu Talib(A), Profetens(S) farbror var också en av hans söner. Vår mästare Profeten Mohammad(S) var föräldralös. Hans far, Abdullah, dog en kort tid efter att Profeten Mohammad(S) föddes. När hans mor dog, var han enbart sex år gammal. […]

De troendes Mästare, Imam Ali(A)

Namn: Ali Titel: Murtadha ”den som godtagits (av Gud för folkets ledande)” , Amir al-mo’menin (De troendes mästare) Kunya (tilltals titel – används utav respekt bland araber): Abul Hassan Far: Abu Talib (Imran) Mor: Seyyeda Fatima bint Asad(RA) Födelse: 13:e Rajab – 23 år före Hijra till Medina Martyrskap: 21:a av månaden Ramadan år 40 […]